Hof van Twente gaat woonwagenbeleid samen met woningcorporaties opstellen

28 mei 2019 14:40

Hof van Twente gaat een Woonwagenbeleid opstellen. Eind april is daarvoor een behoefteonderzoek afgerond onder woonwagenbewoners. Dit onderzoek is uitgevoerd in lijn van het nieuwe beleidskader van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek geeft aan dat er behoefte is aan meer woonwagens dan het huidige aanwezige aantal. Het ligt in de lijn van de verwachting dat een groot deel van de woonwagens in de sociale huursector ondergebracht wordt. Reden voor de gemeente om het nieuwe beleid op te stellen samen met woningcorporaties. Een eerste oriƫnterend gesprek met de woningcorporaties heeft inmiddels plaatsgevonden. De huurdersorganisaties zullen ook betrokken worden bij het op te stellen beleid.

Het college is van plan het nieuwe beleid later dit jaar vast te stellen. Het college gebruikt de komende periode om in gesprek te gaan met onder andere de woningcorporaties en lokale woonwagenbewoners, om tot een zorgvuldige afweging te komen.

Via deze link vindt u een factsheet met uitkomsten van het behoefteonderzoek.

gemeentehuis

gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/05/artikel/hof-van-twente-gaat-woonwagenbeleid-samen-met-woningcorporaties-opstellen-3599.html