Onderzoek naar ervaringen van inwoners met de afvalinzameling

08 mei 2019 16:31

Wat vindt u van de afvalinzameling in uw straat?

  • Worden uw containers vaak genoeg geleegd?
  • Zijn de kosten van afvalinzameling redelijk ?
  • Is het Milieupark vaak genoeg open?

Dat zijn een paar van de vragen die we hebben over uw afval en de inzameling daarvan. Wilt u hierover uw mening geven? Doe dan mee aan de enquête.

Aanleiding onderzoek

Afval kan bijna allemaal worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In 2030 willen de Twentse gemeenten 90% van het afval kunnen hergebruiken en nog maar 50 kilogram restafval per inwoner inzamelen. De gemeente Hof van Twente is het hiermee eens. Daarom begon Hof van Twente in 2017 met een nieuwe manier van afvalinzamelen. Vanaf dat moment heeft ieder huishouden verschillende containers (grijs, groen, oranje) voor verschillende soorten afval. Voor het aanleveren van restafval betaalt u sinds dat moment voor iedere keer dat u uw grijze container laat ledigen. De bewoners van appartementen kunnen vanaf 1 januari 2017 met hun milieupas afval weggooien in de ondergrondse container in de buurt. Zij betalen ook per keer dat zij restafval aanbieden. Deze manier van inzameling heet Diftar.

Hof van Twente heeft  Diftar ingevoerd omdat het eerlijker is en om u te stimuleren uw afval beter te scheiden. Hieronder ziet u een overzicht van de hoeveelheid restafval per inwoner van Hof van Twente vanaf het jaar 2014 en de gewenste ontwikkeling richting het jaar 2030.

Deze cijfers laten zien dat de hoeveelheid restafval vanaf de invoering van Diftar flink gedaald is en dat deze werkwijze geslaagd is. U wordt steeds beter in het scheiden van afval en de hoeveelheid restafval wordt steeds minder. Een dikke pluim voor u dus!

Maar ervaart u onze service zelf ook zo? Worden de containers goed geleegd? Vindt u de kosten redelijk? We zijn benieuwd naar uw ervaringen met Diftar en uw mening.

Vul de vragenlijst in via HofvanTwente.Ikpraatmee.nl

Wilt u uw mening geven ga dan naar de website HofvanTwente.Ikpraatmee.nl. Daar vindt u meer informatie over dit onderzoek en de link naar de vragenlijst. Invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan 10 minuten tijd. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 31 mei 2019.

Wat gaan we met de uitkomsten doen

Met de uitkomsten van de enquête in de hand gaan we beoordelen of we de afvalinzameling verder kunnen verbeteren. De uitkomsten van de enquete zullen we ook betrekken bij besluiten over Diftar in de naaste toekomst.
U kunt de vragenlijst afvalinzameling invullen door op de volgende link te klikken:
https://hofvantwente.ikpraatmee.nl/gespreksonderwerpen/afvalbeleid-hof-van-twente.

Groene containers

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/05/artikel/onderzoek-naar-ervaringen-van-inwoners-met-de-afvalinzameling-3578.html