Veel activiteiten in Week van de Biodiversiteit

13 mei 2019 12:03

Op 22 mei is de Dag van de Biodiversiteit. Voor een aantal groepen in gemeente Hof van Twente de aanleiding om tal van activiteiten te organiseren op en rondom biodiversiteit. Een overzicht:

Dinsdag 21 mei 2019

Lunch met een` bijsmaak’: de Groene Loper geeft aan ambtenaren van de gemeente toelichting over biodiversiteit en de activiteiten van de Groene Loper.

Woensdag 22 mei 2019, Dag van de Biodiversiteit

  • Bewoners van de Huygensstraat in Goor hebben de handen ineen geslagen om een groen speelterrein aan te leggen in hun straat. De aanleg is bijna klaar. Wethouder Harry Scholten helpt woensdag mee bij de laatste fase van de werkzaamheden. Dit vindt plaats om 10 uur aan de Huygensstraat in Goor.
  • Op 1300 adressen in Hof van Twente valt een `bloeikaart’ in de brievenbus. De kaarten worden verspreid onder bewoners van ‘vogelstraten’ in Hof van Twente. De kaarten zijn ontworpen door basisschoolleerlingen in Hof van Twente. Klik hier voor meer informatie.
  • Officiële start van `het Groene speelterrein aan de Mulderskamp’ in Goor (prijswinnaar van de groenste straat van Overijssel). De kinderen van Openbare Dalton School Gijmink krijgen vanaf 12.30 uur les over wormen, daarna gaan ze samen wormen uitzetten rondom school en op het nog aan te leggen groene speelterrein. Klik hier voor meer informatie.
  • Aftrap van de actie `Draag je steentje bij voor biodiversiteit’: tegel eruit, en plant erin. Inwoners van Hof van Twente kunnen een tegel inleveren die gebruikt wordt voor een stapel- of vlindermuurtje op het te realiseren `groene schoolplein’ op Erve Hooyerink. Daar krijgen ze een plantje voor terug. De Groene loper Hof van Twente, Hofkracht en Stichting Steenbreek geven `bij-vriendelijke’ vaste plantjes weg. Deze actie start om 14.15 uur op het schoolplein bij KBS Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 7-9 in Delden. Kom op tijd, want op=op! In juni en juli vindt deze actie ook plaats in Goor en Hengevelde. Klik hier voor meer informatie.

Donderdag 23 mei 2019

Hofkrachtcafé over biodiversiteit. Spreker is Ruud Pleune, projectleider Natuur, landschap en landbouw bij Natuur en Milieu Overijssel. Het Hofkrachtcafé wordt georganiseerd door IVN Diepenheim in het Ottenhuis Diepenheim, aanvang 20.00 uur, gratis inloop.

Vrijdag 24 mei 2019

Voorjaarsbijeenkomst `Bees Are Few’ in Diepenheim (Hazendam)
Als er weinig bijen zijn … is er dan nog wel een tuin? Dit was de centrale vraag in het werk van beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp. Zij maakten een kunstwerk waarmee ze aandacht vroegen voor bijensterfte. Het kunstwerk en de omgeving ervan zijn opnieuw ingericht om het nog aantrekkelijker te maken voor mens en dier. De Kunstvereniging Diepenheim, IVN Diepenheim, Bijenvereniging Reggedal, Gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Landgoed het Weldam en Stimuland hebben daarvoor hun krachten gebundeld. Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst wordt de herinrichting toegelicht en laat een imker zien hoe het leven van een bijenvolk eruitziet. Het evenement start om 15.00 uur en vindt plaats in het Hazendam. U kunt parkeren in het weiland naast kwekerij Linthorst aan de 1e Broekweg 4 in Diepenheim. Vanaf daar wijst het zich vanzelf. Let op: De Hazendammerweg is afgesloten vanwege een asbestsanering.
Graag uw komst vooraf doorgeven via beesarefew@gmail.com.

biodiversiteit

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/05/artikel/veel-activiteiten-in-week-van-de-biodiversiteit-3584.html