Werkzaamheden Hengelerbrug - N346 Goor

17 mei 2019 12:46

Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat

 

Rijkswaterstaat voert van 20 mei tot 13 juli onderhoudswerkzaamheden uit aan de Hengelerbrug in de N346/Rondweg in Goor. Het gaat om werkzaamheden aan het brugdek, de asfaltconstructie en de stalen en betonnen constructiedelen van de brug, uitgevoerd door aannemerscombinatie BAM-Van den Herik. De werkzaamheden zijn nodig om het wegdek te herstellen en  de constructie van de brug in goede staat te houden zodat deze zijn functie kan blijven vervullen. De periode van de werkzaamheden is zodanig gepland om raakvlak en extra hinder vanwege de werkzaamheden aan de A1 zo veel als mogelijk te voorkomen.

Voor het verkeer betekent dit:

  • Van 20 mei t/m 13 juli wordt 1 fietspad afgesloten, fietsers houden altijd doorgang via 1 kant van de brug. Afhankelijk van de rijrichting moeten fietsers oversteken, dit wordt middels bebording aangegeven;
  • Van 20 mei t/m 21 juni is de brug gestremd voor al het overig verkeer. De volgende omleidingsroutes worden ingesteld:

    • Doorgaand verkeer vanaf de zuidkant van het kanaal: via de N346 richting Lochem (oost), in Lochem via de N332 richting Laren/A1, vervolgens via de A1, bij afslag 28 (Rijssen) de N347 op richting Goor;
    • Doorgaand verkeer vanaf de noordkant van het kanaal (Goor): via de N346 richting A1, bij afslag 26 (Lochem) via de N332 richting Laren/Lochem, in Lochem via de N346 in de richting Goor;
    • Verkeer vanuit Hengevelde naar Goor via de N346 en Delden;
    • Lokaal verkeer met bestemming Goor via de Diepenheimseweg.

brug

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/05/artikel/werkzaamheden-hengelerbrug-n346-goor-3592.html