Eerste Kamer verwerpt verbod op asbestdaken

07 juni 2019 09:43

Wethouder Scholten: “Teleurstellend, dit besluit is moeilijk uit te leggen”

Het verbod op asbestdaken is van tafel. Dat is het gevolg van een besluit van de Eerste Kamer. “Teleurstellend,” reageert wethouder Harry Scholten. “Eerst besluit het Rijk dat asbest verwijderd moet worden omdat het gevaarlijk is. Veel inwoners hebben ook al een flinke investering gedaan om asbestdaken te verwijderen. Nu wordt dat verbod weer ingetrokken. Zo weten mensen niet meer waar ze aan toe zijn. Dit is moeilijk uit te leggen.” De wethouder vraagt zich af of het asbestdakenverbod nu voorgoed van de baan is: “Ik ga er vanuit dat de staatssecretaris met een nieuw voorstel gaat komen. Maar dit betekent hoe dan ook een flinke vertraging voor een asbestdakenverbod. Verder vraag ik mij af hoe de verzekeraars gaan acteren op basis van dit besluit van de Eerste Kamer”

Gemeente Hof van Twente heeft een groot buitengebied waar veel boerenschuren een asbestdak hebben. Die daken moesten voor 31 december 2024 verwijderd worden. Die wettelijke verplichting is nu vervallen. Het besluit heeft geen invloed op bodemsaneringen, die gaan gewoon door.

Extra subsidie

Wethouder Harry Scholten: “Asbest is nog steeds gevaarlijk. Dat gevaar is aangetoond en dus is het voor de volksgezondheid het beste als asbest wordt verwijderd. Bij ons in de gemeente zijn veel mensen daar al mee bezig of hebben ze plannen daarvoor. Dat juichen we van harte toe. Als gemeente geven we al jaren een extra subsidie van 2,25 per m2 aan inwoners die hun asbestdak verwijderen. Dat blijven we vooralsnog ook doen. Daarnaast adviseren we inwoners over hoe ze hun plannen zo gunstig mogelijk kunnen realiseren. Ik snap dat mensen blij zullen zijn dat ze nu geen hoge kosten hoeven te maken, maar we hopen dat inwoners die wel willen saneren, dat ook blijven doorzetten. Vanuit gezondheidsoverwegingen is dat nog steeds het beste.“

Nieuw voorstel

De wethouder kan zich dan ook niet voorstellen dat het verbod op asbestdaken nu voorgoed van de baan is. “De Eerste Kamer heeft vooral problemen met de kosten en de haalbaarheid van het huidige voorstel. Daar heb ik wel begrip voor: ik heb zelf al in 2017 bij de Tweede Kamer gepleit voor een financiële stimulans voor inwoners die hun asbestdak moeten verwijderen. Bovendien gaf de Staatssecretaris in haar reactie aan dat het advies vanuit de volksgezondheid nog steeds is dat asbestdaken aangepakt moeten worden, omdat het één van de grootste bronnen is van asbestvervuiling. Maar nu de Eerste Kamer dit voorstel heeft weggestemd, is het fundament weg onder alle plannen en projecten die al waren opgestart. Ze heeft aangegeven opnieuw in gesprek te gaan met provincies en gemeentes, en dan voor 2020 hierop terug te komen bij de Tweede Kamer. Dat zal vast nog niet met een voorstel zijn. Dit betekent dus hoe dan ook een flinke vertraging van een asbestdakenverbod.”

Haalbaar

Het verbod op asbestdaken zou ingaan op 31 december 2024. Mensen met asbestdaken moesten zelf zorgen dat het dak voor die datum was vervangen of opgeruimd. De kosten hiervoor kwamen voor eigen rekening. De Eerste Kamer vroeg zich af of dat haalbaar was. Daarop heeft de staatssecretaris voorgesteld de datum op te schuiven tot 31 december 2028. Dat voorstel heeft de Eerste Kamer gisteren verworpen.

Harry Scholten

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/06/artikel/eerste-kamer-verwerpt-verbod-op-asbestdaken-3610.html