Onderzoek wijst uit: extra aandacht nodig voor veiligheid emissiearme stalvloeren

25 juni 2019 15:32

Oorzaak explosie stalvloer aanleiding voor extra voorzichtigheid

De Omgevingsdienst Twente (ODT) heeft in opdracht van gemeente Hof van Twente onderzoek gedaan naar de stalexplosie in een rundveestal in Markelo op 22 februari 2019. Vermoedelijk is door het mixen van mest het schuim op de mest kapot gegaan. Daardoor is onder de vloer een explosief mengsel ontstaan onder de stalvloer. De opgebouwde druk kon niet snel genoeg weg, wat vermoedelijk de oorzaak is geweest van de explosie en de daarop volgende steekvlam.

De uitkomsten zijn voor gemeente Hof van Twente aanleiding om aandacht te vragen voor de gevaren van emissiearme stalvloeren. Wethouder Meulenkamp: “Bij de ontwikkeling van dit type stal heeft het milieu centraal gestaan. Veiligheid voor mens en dier lijkt minder belangrijk te zijn geweest. Dat leidt bij bepaalde omstandigheden tot gevaarlijke situaties, maar die omstandigheden kunnen bij elke vergelijkbare stal voorkomen. We hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarom dringend opgeroepen om de resultaten van het onderzoek op te pakken en aanvullend onderzoek te doen. Daarnaast zijn we - op advies van de Omgevingsdienst - in overleg met onze boeren over wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten.”

De uitkomsten van het onderzoek zijn gisteravond gedeeld met de boeren in gemeente Hof van Twente die een vergelijkbare stalvloer hebben. De boeren spreken hun waardering uit voor het onderzoek, maar uiten ook zorgen over hun veiligheid. Zij vragen de gemeente nadrukkelijk om de onderzoeksresultaten te delen met de rijksoverheid en om aan te dringen op nader onderzoek. Daarnaast geven ze aan dat ze geholpen zijn met de aanbevelingen in het rapport om de veiligheid te verbeteren.

Schuim oorzaak van ontploffing

Op basis van de verzamelde informatie, een veldonderzoek en de bevindingen van de brandweer heeft de Omgevingsdienst een voorzichtige reconstructie gemaakt van het ongewone ongeval. Daaruit blijkt dat de explosie het gevolg is van de opbouw van gassen onder (vrij nieuwe) stalvloeren. Doordat er bij het mixen van de mest mestschuim kapot is geslagen, is er een explosief mengsel ontstaan. Dat is vermoedelijk ontstoken door elektrische aparatuur die in de buurt stond.

De Omgevingsdienst heeft ook de andere boeren in Hof van Twente bezocht die een vergelijkbare stalvloer hebben. Op basis daarvan hebben zij in het rapport conclusies en aanbevelingen gedaan voor dit type stal. De Omgevingsdienst gaat dit rapport daarom ook delen met andere omgevingsdiensten in Nederland.

Meer over het onderzoek en de oorzaken is te vinden in het onderzoeksrapport (klik hier).

Aanleiding

Op 22 februari 2019 heeft aan de Enterbroekweg 3 in Markelo een ongeval plaatsgevonden in een stal. Door een explosie heeft de stalvloer het begeven. Het ongeluk heeft in totaal aan 22 koeien het leven gekost. De eigenaar raakte lichtgewond. Gemeente Hof van Twente is direct een onderzoek gestart, omdat het een voorval betreft van grote omvang in een nieuwe stal (2017) die voldeed aan de voorschriften. Met het onderzoek wil de gemeente Hof van Twente achterhalen hoe dit ongewone voorval heeft kunnen gebeuren. Volgens de Wet Milieubeheer is de gemeente hier ook toe verplicht.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/06/artikel/onderzoek-wijst-uit-extra-aandacht-nodig-voor-veiligheid-emissiearme-stalvloeren-3622.html