Provincie: 100 asbestscans beschikbaar voor gebouwen waar veel jongeren of kinderen komen

25 juni 2019 11:19

Dit is een persbericht van de Provincie Overijssel

De provincie Overijssel wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen.

Om eigenaren van deze gebouwen te ondersteunen snel aan de slag te gaan met de vervanging van hun dak, kunnen zij op kosten van de provincie een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Hiervoor zijn 100 inventarisaties beschikbaar. De actie richt zich op particuliere eigenaren, verenigingen en clubs; gemeentelijke gebouwen zijn uitgesloten.

Lees meer op deze website van de Provincie Overijssel.

 

 

 

Dak met asbest bevattende bekleding

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/06/artikel/provincie-100-asbestscans-beschikbaar-voor-gebouwen-waar-veel-jongeren-of-kinderen-komen-3621.html