Nieuwe proeftuin Mineral Valley

31 juli 2019 16:56

Optimaliseren teelt vanggewas na snijmais

Naar aanleiding van vragen en initiatieven start het project ‘Mineral Valley’ in het najaar een nieuwe proeftuin. De nieuwe proeftuin is gericht op het verbouwen van een vanggewas in snijmais. Een vanggewas wordt na het verbouwen van een hoofdgewas gezaaid, met de bedoeling om de uitspoeling van meststoffen uit de grond te voorkomen.

Het voorkomen van stikstofuitspoeling werd de laatste jaren het meest genoemd als reden voor de teelt van een vanggewas. Mineral Valley vindt echter dat een vanggewas vooral een groenbemester is die bij kan dragen aan de vitaliteit en vruchtbaarheid van de bodem.

Wat wil Mineral Valley doen?

Er leven veel vragen bij boeren over het optimaliseren van de teelt van een vanggewas. Wat is het juiste zaaimoment? Welke soort, of eventueel mengsel, is het meest geschikt na de maisoogst of als onderzaai/bijzaai? Ook over het vernietigen van het vanggewas bestaan veel meningen. Voor het komende najaar wil Mineral Valley daarom graag met een groep van minimaal acht snijmaistelers aan de slag om praktijktoepassingen te vergelijken.

In de proeftuin bepalen de deelnemers zelf welke proeven of testen ze gaan uitvoeren. Voorbeelden kunnen zijn:

  • onderzoek naar het effect van het beweiden van een groenbemester met schapen
  • het telen van een bloemenrijk nagewas
  • het inzetten van een mengsel met klaver
  • het doorzaaien van het onderzaairesultaat

Naast het doel om het resultaat van het vanggewas te optimaliseren willen we ook kijken naar de beste strategie om een vanggewas onder te werken.

Hebt u ideeën over en/of wilt u werken aan de optimalisatie van de teelt van vanggewassen?

Geef u dan op via info@mineralvalley.nl of neem contact op met Jos Westerhof via jos.westerhof@forfarmers.eu. Opgeven kan tot 15 augustus 2019.

De proeftuin ‘Optimaliseren teelt vanggewas na snijmais’ wordt medemogelijke gemaakt door onze partners: provincie Overijssel, Regio Twente en het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

Mineral Valley

Het project Mineral Valley Twente is inmiddels in volle gang. Meer en meer ondernemers en organisaties zijn betrokken bij één van onze proeftuinen. Op dit moment zijn er zo’n twintig proeftuinen in Twente in ontwikkeling en uitvoering. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld precisielandbouw, gebruik van compost, werking van micro-organismen in de bodem, mest en maaisel, het gebruik van de dunne fractie varkensmest als vervanger voor kunstmest en meten van bodemgezondheid. Mineral Valley Twente wordt ondersteund door een groot aantal partners, deze en meer informatie over Mineral Valley Twente vindt u op www.mineralvalley.nl. Of neem contact op met Martin Verbeek via 06-20105596

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/07/artikel/nieuwe-proeftuin-mineral-valley-3641.html