Rekenkameronderzoek naar verloop pilotproject ‘t Doesgoor

02 juli 2019 11:23

De rekenkamercommissie van Hof van Twente kondigt een onderzoek aan naar het verloop van pilotproject wijkvoorziening ’t Doesgoor. Een rekenkamercommissie is een onafhankelijke onderzoekscommissie op grond van de Gemeentewet. De rekenkamercommissie kan op eigen initiatief het handelen van het gemeentebestuur onderzoeken. De commissie doet aanbevelingen en rapporteert de resultaten van zijn onderzoek aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie beslist zelf over haar onderzoeksprogramma.

Doelstelling onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het verloop en (door)ontwikkeling van het pilotproject wijkvoorziening ’t Doesgoor. Dit vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor zullen er, naar verwachting, aanbevelingen kunnen worden gedaan en lessen worden geleerd voor het vervolg van het project maar ook voor toekomstige vergelijkbare projecten.

Achtergrond
Wijkvoorziening ’t Doesgoor is een algemene voorziening waar tal van maatschappelijke activiteiten voor inwoners worden georganiseerd. ’t Doesgoor is ontstaan doordat in 2013 het bestuur van voetbalvereniging sv Hector het initiatief nam om de eigen sportaccommodatie veelzijdiger te benutten.Het onderzoek zal onder toezicht van de rekenkamercommissie worden uitgevoerd door adviesbureau Necker van Naem. Het onderzoek zal eind 2019 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Logo rekenkamercommissie

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/07/artikel/rekenkameronderzoek-naar-verloop-pilotproject-t-doesgoor-3627.html