Tweede fase Projectbureau BAS

02 september 2019 16:03

In de week van 9 september a.s. start Projectbureau BAS met de 2e fase van de bodemsanering van de wegbermen aan de Hazendammerweg.

Dit betekent dat de weg voor een periode van 2 weken (gedeeltelijk) wordt afgesloten voor alle verkeer. Het projectbureau BAS voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente. De wegbermen aan de Hazendammerweg zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen voor zover mogelijk verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond.

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

Asbest

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/09/artikel/tweede-fase-projectbureau-bas-3656.html