Nieuwe subsidieregeling energiebesparing van kracht

08 oktober 2019 15:00

Dit is een regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is. U kunt subsidie krijgen op isolatie van het dak, de gevels, de vloer of het aanbrengen van isolerend glas. Belangrijk is dat u pas subsidie kunt krijgen als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, en wel na 15 augustus 2019. Ook geldt dat de werkzaamheden moeten zijn gedaan door een bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Kosten voor het zelf uitvoeren van maatregelen kunnen niet worden ingediend voor de subsidie.

De termijn waarbinnen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd.

Ook subsidie voor aanvullende maatregelen

Naast de SEEH kunt u subsidie aanvragen voor één of meer aanvullende maatregelen. Dit zijn maatregelen die uw huis beter isoleren of energiezuinig zijn. Denk bijvoorbeeld aan isolerende deuren, energiezuinige ventilatiesystemen, het installeren van een slimme thermostaat of het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem (voor een optimale balans in de verwarmingsinstallatie).

Ook hiervoor gelden verschillende voorwaarden. Op de website www.rvo.nl staat meer informatie.

Zeer energiebesparende maatregelen

Naast de hiervoor genoemde subsidies kan de aanvrager een bonus krijgen als gekozen wordt voor een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen, waarbij hogere eisen aan onder andere de isolatiewaarden worden gesteld. Het gaat om isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren. Ook moet een systeem zijn aangelegd voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

Subsidie aanvragen?

U kunt uw aanvraag indienen bij de RVO. Op de website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh staan de voorwaarden en hoe u kunt deelnemen.

Wilt u gratis, onafhankelijk en vrijblijvend advies op maat voor uw huis? Neem dan contact op met Duurzaam (t)Huis Twente via info@duurzaamthuistwente.nl of telefonisch 088 – 1850 130. 

subsidiecheck

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/10/artikel/nieuwe-subsidieregeling-energiebesparing-van-kracht-3685.html?fbclid=IwAR0UizSA0kdvwiR9BkLj06oelt4JNrgeOZUzfpOeVKpUkFBR1pb6BK9Z0O0