Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo

09 oktober 2019 15:57

Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat

In oktober 2019 worden de werkzaamheden op het trajecten Deventer-Oost - Bathmen en Markelo-Rijssen op de A1 Apeldoorn-Azelo verplaatst naar de rechterrijbaan. Dit betekent dat het verkeer zich verschillende keren moet aanpassen aan een nieuwe situatie. Op de versmalde rijstroken geldt een maximum snelheid van 90 km/u.

A1 Deventer-Oost - Bathmen

Vanaf vrijdag 4 oktober wordt het verkeer tussen Deventer-Oost en Bathmen eerst naar de buitenkant van de weg geleid, zodat ruimte ontstaat om geleiderails te verplaatsen. Vanaf 12 oktober gaat het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken op de rechterrijbaan.

A1 Markelo - Rijssen  

Vanaf maandag 14 oktober start de ombouw voor het verkeer tussen Markelo en Rijssen. Het verkeer wordt dan eerst over de buitenkanten van de weg geleid om geleiderails te kunnen verplaatsen. Vanaf 20 oktober gaat het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken op de rechterrijbaan.

Nachtelijke afsluiting A1 richting Deventer vanwege sloop Fietsbrug De Wakels

In de nacht van zaterdag 19 oktober 22:00 uur tot zondagmorgen 06:00 uur is de A1 tussen aansluiting Rijssen (28) en aansluiting Markelo (26) in de richting van Deventer afgesloten. In die nacht wordt de oude fietsbrug De Wakels verwijderd.

Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

De fietsoversteek is hierdoor ook afgesloten, tot eind februari 2020. Fietsers worden omgeleid via de Markeloseweg / Rijssenseweg (ongeveer 3,5 km).

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Verder moet het verkeer rekening houden met:

  • meer oponthoud in de spits
  • een inhaalverbod voor vrachtverkeer
  • zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten
  • bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

Advies aan weggebruikers

  • Pas tijdig snelheid aan en hou voldoende afstand
  • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg
  • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?

Verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl. Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden zijn na te lezen op www.A1Oost.nl.

Men kan ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

A1

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/10/artikel/wegwerkzaamheden-a1-apeldoorn-azelo-3688.html