Week tegen Ondermijning Twente

Elke inwoner van onze gemeente heeft recht op goede en eerlijke zorg. De meeste zorgaanbieders hebben de client op één staan, maar helaas zijn er ook aanbieders die hun zakken vullen over de rug van kwetsbare inwoners. Hiervan worden niet alleen deze cliënten de dupe, maar alle inwoners van onze gemeente. Het geld dat malafide zorgaanbieders in hun eigen zak steken gaat immers niet naar goede zorg voor de cliënten en ook niet naar andere voorzieningen in onze gemeente, zoals de bibliotheek of het zwembad.

Waaraan is zorgfraude te herkennen?

Signalen lopen sterk uiteen:

  • Meer dan 24 uur zorg per dag declareren
  • Slechte huisvesting van cliënten
  • Toezicht door middel van camera’s in plaats van hulpverleners
  • Misbruik of verwaarlozing van cliënten
  • Hoge winstpercentages
  • Intimidatie door zorgverleners of banden met outlaw motorbendes of andere criminele groeperingen

Wat kun je doen bij vermoedens van zorgfraude?

Als je client bent, of familie van een client, en je vertrouwt het niet: bel dan je contactpersoon bij de gemeente. Ben je ambtenaar, meld je vermoedens dan bij het interne meldpunt van je gemeente. Maak zorgfraude bespreekbaar! Als het contract met een zorgaanbieder wordt verbroken, zorgen we altijd voor passende zorg voor alle cliënten. Niemand valt tussen wal en schip.

De hele overheid werkt samen aan een gezond zorglandschap. Dat doen we door steeds strenger te zijn bij de selectie van zorgaanbieders, maar ook door met de gehele overheid zorgfraude aan te pakken. De gemeente kijkt samen met de Belastingdienst, politie en justitie, zorginstanties en soms ook het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum hoe een malafide zorgbureau het beste kan worden aangepakt. Daarbij kunnen we niet alleen strafrechtelijk vervolgen en geld en bezittingen afpakken, maar ook belasting terugvorderen en het contract of de betalingen stop zetten.