Mensenhandel komt overal voor, ook in Twente

Twente gaat intensief samenwerken in de aanpak van mensenhandel. Hiervoor is Kenniscentrum Mensenhandel Twente opgericht. De medewerkers van het kenniscentrum trekken samen op met de 14 Twentse gemeenten en andere partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties in de regio.

Mensenhandel is een zeer ernstig strafbaar feit. Het heeft een enorme inbreuk op de vrijheid van de mensen die ermee in aanraking komen. De verstrekkende gevolgen maakt mensenhandel één van de meest complexe vormen van ondermijnende criminaliteit. Overal ter wereld worden mannen, vrouwen en kinderen slachtoffer van uitbuiting door mensenhandelaren, ook hier in Twente.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen onder dwang of door misleiding dingen moeten doen waar ze niet zelf voor kiezen en waar anderen van profiteren. Mensenhandel is iets anders dan mensensmokkel. Mensenhandel heeft verstrekkende gevolgen in het vrij handelen van mensen en is daarmee een misdaad tegen de mens. Mensensmokkel is het illegaal verplaatsen van mensen naar een ander land, wat een misdaad is tegen de staat. Mensenhandel en mensensmokkel kunnen wel samengaan. 

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen van mensenhandel. Bij alle vormen geldt dat er iemand anders dan het slachtoffer is die er van profiteert. Bijvoorbeeld door er geld aan te verdienen. 

  • Seksuele uitbuiting - Gedwongen seks en alles wat daarmee te maken heeft.
  • Arbeidsuitbuiting - Dwang en uitbuiting op het gebied van werk. Zoals een te laag loon, te lange werktijden of slechte omstandigheden. 
  • Criminele uitbuiting - Gedwongen worden iets strafbaars te doen, zoals stelen of drugs verkopen. 
  • Gedwongen orgaanhandel en draagmoederschap - Gedwongen een orgaan afstaan of gedwongen worden een baby te dragen voor iemand anders. 

Het kenniscentrum is er voor slachtoffers van mensenhandel maar ook voor mensen die zich zorgen maken om iemand. Iedereen kan bij het kenniscentrum terecht voor advies en informatie maar ook voor hulp. Dat geldt ook voor daders. Het kenniscentrum werkt nauw samen met verschillende partners. De onderdelen straf, zorg en veiligheid komen er samen.

Achtergrond kenniscentrum

De regering wil dat er in Nederland een intensieve aanpak van mensenhandel komt. Eind 2018 is daarom het landelijke actieprogramma ‘Samen tegen mensenhandel’ gelanceerd. De 14 Twentse burgemeesters hebben hierop besloten om de krachten te bundelen en Kenniscentrum Mensenhandel Twente op te richten. Het kenniscentrum is een afdeling binnen Zorg- en Veiligheidshuis Twente en valt daarmee onder Veiligheidsregio Twente. 

Sinds 2016 was er al een Meldpunt Loverboyproblematiek in Twente. Dit meldpunt is opgegaan in het kenniscentrum. Jurgen van Houdt, wethouder bij gemeente Enschede, legt uit waarom: "De problematiek waar het kenniscentrum zich mee bezig houdt, is breder dan die van ons Meldpunt Loverboyproblematiek was. Naast het belangrijke thema loverboys, dat onder seksuele uitbuiting valt, onderscheiden we nog andere vormen van mensenhandel. Namelijk arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, gedwongen draagmoederschap en orgaanhandel. Het kenniscentrum werkt voor en met alle Twentse gemeenten samen en richt zich op potentiële, vermoedelijke en daadwerkelijke slachtoffers en daders van welke vorm van mensenhandel dan ook. En dat is nodig."

Doelstelling 

Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente is portefeuillehouder Mensenhandel voor de regio Twente en vanuit die rol nauw betrokken bij de oprichting van het kenniscentrum: "Ik ben heel blij dat we in Twente nu een Kenniscentrum Mensenhandel hebben. Het doel is om met elkaar het aantal slachtoffers van mensenhandel in Twente te verminderen. Dit doen we door in te zetten op preventie, signalering en ondersteuning van slachtoffers maar ook het frustreren en aanpakken van daders. Naast de slachtoffers en daders zelf, richt het Kenniscentrum zich ook op hun omgeving zoals familie, buren en vrienden en kunnen professionals er terecht voor informatie en advies."

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Kenniscentrum Mensenhandel Twente en bijvoorbeeld de signalen die kunnen wijzen op mensenhandel op www.mensenhandeltwente.nl.