Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad 2022

Ter voldoening aan de Kieswet maakt het centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van de raad van Hof van Twente bekend dat

op maandag 31 januari 2022 de kandidaatstelling van voor de verkiezing van de leden van de voornoemde raad zal plaatshebben. Op die dag kunnen bij het centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

Voor de volledige inhoud van de openbare kennisgeving hierover klikt u hier.