Extra energietoeslag voor mensen met lagere inkomens

Binnenkort meer duidelijkheid over deze regeling

Het kabinet maakte in december bekend dat mensen met een laag inkomen een extra bedrag van ongeveer 200 euro krijgen, om zo de stijgende energieprijzen te kunnen betalen.

Voor alle mensen in Nederland wordt de energiebelasting verlaagd. Mensen met weinig geld krijgen daarnaast nog een extra bedrag van ongeveer €200.

De gemeenten gaan zorgen dat mensen, die recht hebben op  dit extra bedrag van € 200, dat ook gaan krijgen. De gemeente Hof van Twente krijgt nog informatie van de Rijksoverheid over deze extra financiële bijdrage. Wanneer deze informatie bekend is maakt de gemeente zo snel mogelijk de uitvoeringsregeling bekend, waar in staat welke inwoners recht hebben op dit extra geld.

Zodra wij in beeld hebben welke mensen in onze gemeente dit extra geld gaan krijgen informeren we de betreffende inwoners met een persoonlijk bericht. We maken de informatie over deze regeling dan ook bekend via onze website en in het Hofnieuws, zodat iedereen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgt een aanvraag in te dienen.