Gemeenten steunen besluit provincies over afvalverwerker

De provincies Gelderland en Overijssel willen de vergunningen van afvalverwerker Ter Horst  intrekken en lopende vergunningsaanvragen weigeren. De provincies hebben daartoe vandaag een ontwerp besluit genomen en dit bekend gemaakt via een persbericht. Het voorlopige besluit van de provincies komt voort uit eigen onderzoek van de provincies en adviezen van het Landelijk Bureau Bibob. De gemeentes Oude IJsselstreek en Hof van Twente, waar het bedrijf vestigingen heeft, vinden eerlijk ondernemen belangrijk en steunen besluiten die ondermijnende activiteiten bestrijden. Het besluit is ingrijpend en zal vragen en zorgen oproepen bij medewerkers van het bedrijf, maar ook bij andere betrokkenen.  

De hoofdvestiging van Ter Horst staat in Varsseveld (gemeente Oude IJsselstreek). Ook heeft het bedrijf een vestiging in Goor (gemeente Hof van Twente). Afvalverwerkers zijn welkom in beide gemeenten. Wel geldt daarbij, zoals voor alle ondernemingen geldt, dat ze zich moeten houden aan de regels en moeten zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. De overheid houdt daar toezicht op en treedt op als dat niet gebeurt. Een gelijk speelveld en faire economie is essentieel, zodat oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan.

De provincies geven aan dat het risico op ondermijnende activiteiten vooral de aansturing van het bedrijf betreft, en niet de medewerkers. Burgemeesters Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek) en Ellen Nauta (Hof van Twente): “Dit neemt niet weg dat we ons realiseren dat dit ontwerpbesluit van de provincies de medewerkers van het bedrijf en de samenleving raakt. We begrijpen dat het besluit vragen en zorgen oproept. Ook bij andere betrokkenen als leveranciers en afnemers van het bedrijf. Veel vragen zijn op dit moment echter nog niet te beantwoorden”.

Het bedrijf en andere belanghebbenden, zoals omwonenden en omliggende bedrijven hebben zes weken de tijd om op het ontwerpbesluit van de provincies te reageren. Daarna nemen de provincies een definitief besluit. Het voorgenomen besluit heeft dus nog niet direct gevolgen voor het mogen uitvoeren van de afvalverwerkingsactiviteiten van Ter Horst.

Meer over dit besluit leest u in het persbericht van provincie Overijssel: Provincies willen vergunningen van afvalverwerker intrekken - Provincie Overijssel