Ontwerpen Spoorpark Goor en aangrenzende wegen ter inzage

De eerste ontwerpen voor het Spoorpark en de aangrenzende wegen aan de Van Kollaan en Roerdompstraat in Goor zijn klaar. Voor de inrichting van de openbare ruimte; straten, riolering en parkeerplaatsen is een voorlopig ontwerp gemaakt. Voor de inrichting van het park is een schetsontwerp gemaakt. Als alles verloopt volgens plan is het Spoorpark eind 2023 klaar.

Voorlopig ontwerp straten, riolering en parkeerplaatsen

Het ontwerp van riolering, straten en parkeren ligt zo goed als vast. Dit heeft te maken met de wettelijke eisen voor wegbreedtes, parkeerruimte en veiligheid. Hieraan kan niet veel veranderd worden. Wel kunt u uw zienswijze of reactie geven via een reactieformulier, zie onderaan dit bericht. Die reacties nemen we mee bij het opstellen van het definitieve ontwerp. Het college van B&W besluit over alle reacties en antwoorden in een reactienota en stelt daarna het definitieve ontwerp vast. Wij verwachten dat dit voor de zomervakantie klaar is. In de tweede helft van 2022 willen we beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Gescheiden rioolstelstel

In het voorlopig ontwerp is opgenomen dat er een gescheiden rioolstelsel komt. Vuil water en regenwater worden door verschillende buizen afgevoerd. Regenwater komt in infiltratiebuizen en vloeit zo terug in de bodem om droogte tegen te gaan. Het vuile water gaat via een rioolbuis naar de waterzuivering.  

Bestrating en parkeren

De bestrating van de wegen wordt vernieuwd en krijgt dezelfde uitstraling  als de Patrijzenstraat. De wegbreedtes en voorzieningen zijn afgestemd met de hulpdiensten en voldoen aan de gestelde eisen. Aan de Roerdompstraat komen parkeerplaatsen zodat niet meer op straat geparkeerd wordt. In de Van Kollaan en aan de kant van het park komen ook parkeerplaatsen als straks de oude parkeerplaats van de Jumbo niet meer te gebruiken is. Al deze parkeerplaatsen worden ook water infiltrerend gemaakt om zoveel mogelijk water in het gebied vast te houden zonder overlast in de huizen te krijgen.

Schetsontwerp Spoorpark

Het schetsontwerp van het Spoorpark willen wij graag bespreken met de omgeving en de toekomstige gebruikers. Op dit schetsontwerp mag u reageren en uw wensen en verwachtingen aangeven via onderstaand reactieformulier. Met uw inbreng wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp dat opnieuw ter inzage wordt gelegd. Uiteindelijk is de aanleg van het park in 2023 gepland.

Voor het schetsontwerp van het Spoorpark is door Te Kiefte Architecten aansluiting gezocht met het verleden. In het verleden lag naast het Stationsgebouw en het Overslaggebouw de aftakking van de spoorlijn naar het TSB terrein. De zogenaamde wissels in het spoortraject komen terug in het ontwerp. Er is een recht fietspad ontworpen dat de voormalige spoorlijn verbeeldt. Daarnaast lopen verschillende wandelpaden die wisselen met de groene lijnen en de spoorlijn (fietspad).

Binnen het park komt een wadi die een flinke hoeveelheid water tijdelijk kan bergen en laten infiltreren in de bodem. Binnen het park willen we graag ontmoeten en spelen en biodiverse beplanting mogelijk maken.

Inzien van de ontwerpen

De ontwerpen zijn via onderstaande links te bekijken:

Reageren? Gebruik het reactieformulier

U kunt reageren via de formulieren op onze website. U mag op het voorlopig ontwerp van de straten, riolering en parkeerplaatsen reageren. Voor het schetsontwerp van het Spoorpark mag u wensen en ideeën aandragen.

Klik hier om naar het reactieformulier van de Roerdomstraat - Van Kollaan te gaan
Klik hier om naar het reactieformulier van het Spoorpark Goor te gaan

De reactietermijn loopt tot 7 juni aanstaande. Deze termijn is relatief kort omdat wij vanwege marktomstandigheden op tijd de materialen moeten bestellen.

Vragen of meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Joost Nijhuis via het algemene nummer van de gemeente 0547- 85 85 85.