Sirene Delden bij De Reiger tijdelijk in storing

De sirene, luchtalarm oftewel het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) bij Sporthal De Reiger in Delden staat in storing. Dit is al zo sinds de sporthal niet meer in gebruik is en komt door het afkoppelen van alle stroom in de sporthal. Het waarschuwingssysteem was vanuit de Sporthal op stroom aangesloten.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bekabeling direct vanuit de nabijgelegen hoogspanningscentrale naar de WAS-paal. De werkzaamheden duren langer dan verwacht omdat de netbeheerder toegang tot het ProRail terrein nodig heeft.

We hopen dat de storting eind mei - begin juni voorbij is maar zijn als gemeente afhankelijk van externen die deze voorziening in eigendom en beheer hebben.

De sirene die elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur afgaat is wel hoorbaar vanaf andere WAS-palen in de omgeving.