Omgevingsvisie: wat wil jij meegeven voor morgen?

De gemeente Hof van Twente werkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een nieuw toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente. We gaan bijvoorbeeld nadenken over de vraag waar in de toekomst huizen en bedrijfsgebouwen komen, wegen en fietspaden, water(berging), etc. Iedere gemeente maakt er een, ook Hof van Twente. Hof van Twente wil deze visie graag samen met de inwoners van de gemeente maken. 

Niemand beter dan u weet wat er nodig is om goed te kunnen wonen, werken en ontspannen in de kern of buurtschap waar je woont. Als we buiten om ons heen kijken, zien we een prachtige gemeente met veel groen, bijzondere historie en kernen met elk hun kenmerkende eigenschappen. Wat willen we behouden? Waar zijn ontwikkelingen wenselijk en welke zijn dat dan?  Dat wordt de kern van de omgevingsvisie. Dat horen we graag van u. Vul daarom de vragen in op onze website. De link vindt u hieronder. 

Het gaat ook over het slim verbinden met sociale onderwerpen, zoals gezondheid en noaberschap. Over het stimuleren van nieuwe initiatieven, over het behouden/versterken van onze kwaliteiten en over de verschillende bijzonderheden van onze kernen.   

De eerste vragenlijst gaat over welke thema’s inwoners belangrijk vinden. Deze kunt u invullen tot 15 juli. 

Praat daarom nu mee over de inhoud van onze omgevingsvisie. Het wordt ons kompas voor de Hof van Twente van morgen!  

https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl/

Let op: Ben je jonger dan 16? Doe dan mee aan de vlog- en tekenwedstrijd! Ga snel naar https://o-visiehofvantwente.ireporting.nl/teken---vlogwedstijd/ om te kijken hoe.  

Via www.hofvantwente.nl/omgevingsvisie komt u altijd op de meest actuele informatiewebsite terecht.