Zonder afspraak een coronaprik halen in de wijk

Priklocatie op 13 augustus bij De Reggehof in Goor

Zonder afspraak een coronaprik halen is binnenkort ook mogelijk bij de pop-up priklocatie in Goor. Inwoners kunnen er ook terecht voor informatie. De pop-up locatie staat bij Theater De Reggehof, De Höfte 5 in Goor, op onderstaande datum en tijd:

  • Zaterdag 13 augustus, van 10.00 uur – 16.00 uur

GGD Twente bekijkt, samen met gemeenten, waar er in Twente kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccinatielocaties kunnen inwoners zonder afspraak terecht voor informatie en een eerste, tweede, booster- (vanaf 18 jaar), of herhaalprik (vanaf 60 jaar). Op de website staat beschreven voor welke prik men in aanmerking komt: www.ggdtwente.nl/coronaprik. Denk eraan legitimatiebewijs en een medisch mondkapje mee te nemen.

Informatiepunt

Belangrijk onderdeel van de pop-up vaccinatielocaties is het informatiepunt. GGD-medewerkers staan klaar om mensen met vragen en twijfels te woord te staan. 
Kunt u niet op deze datum? Kijk op www.prikkenzonderafspraak.nl. Op onze website staat een overzicht van alle GGD-vaccinatielocaties waar inwoners zich met en zonder afspraak kunnen laten vaccineren tegen corona: www.ggdtwente.nl/vaccinatielocaties.