Verhoging energietoeslag

De energietoeslag was eerst € 800. De Rijksoverheid heeft besloten dit bedrag met € 500 te verhogen naar € 1.300.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u al € 800 ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de extra € 500 voor eind september 2022. Het bedrag wordt op uw, bij ons bekende, bankrekeningnummer betaald. U ontvangt hierover geen brief of mail. 

Aanvragen die binnenkomen na1 september 2022 en aan de voorwaarden voldoen, ontvangen gelijk het verhoogde bedrag van €1300,-. 

Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op: www.hofvantwente.nl/actueel/energietoeslag