Definitief ontwerp en reactienota Wilsonweg en Goorseweg te Diepenheim

Op 18 juli heeft de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden om het voorlopig ontwerp van de Wilsonweg en Goorseweg te Diepenheim ter inzage te leggen. Tijdens deze inloopavond konden bewoners en belanghebbenden een reactie geven. De gemeente heeft de reacties meegenomen in de overweging van het ontwerp van de Wilsonweg en de Goorseweg. Daarmee zijn wij tot een definitief ontwerp gekomen. Dit definitieve ontwerp is hieronder in te zien. In een reactienota is de beantwoording van de gemeente toegevoegd. De reactienota en het definitieve ontwerp zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. 

Planning uitvoering

Naar verwachting begint de uitvoering van het wegonderhoud op 24 oktober waarbij er wordt gestart met het frezen van de rijbaan. De uitvoering zal volgens planning 2 weken duren tot 4 november. Voor de aanvang van werkzaamheden ontvangt u een bewonersbrief van de aannemer over de werkzaamheden en bereikbaarheid. 

Bijlage​​​​​​