Evaluatiebijeenkomst voor gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen in Hof van Twente

Dit is een persbericht van Vereniging Hof van Twente Kiev-Pechersk.

De vereniging Hof van Twente – Kiev-Pechersk organiseert een evaluatiebijeenkomst voor gastgezinnen in de Hof van Twente, waar momenteel Oekraïense vluchtelingen verblijven. De bedoeling daarvan is deze gastgezinnen de gelegenheid te bieden om onder elkaar informatie uit te wisselen over hun ervaringen met het zijn van gastgezin. Wat gaat er goed en welke zorgen hebben de gastgezinnen, die ze met elkaar zouden willen delen, zodat men elkaar daarbij zo mogelijk tot steun kan zijn.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 oktober 2022, aanvang 20.00 uur in de Klokkenkamp, Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor.

Ook  de gemeente Hof van Twente zal tijdens deze avond in de persoon van wethouder Hannie Rohaan en Gerda te Brinkhof aanwezig zijn om te aanhoren wat door de gastgezinnen wordt ingebracht en om de gastgezinnen te informeren over het Rijks- en gemeentelijke beleid m.b.t. de opvang van vluchtelingen en over de huidige regelgeving op dit gebied.

Gastgezinnen in de Hof van Twente ,die zich daarvoor nog niet bij de vereniging hebben opgegeven maar wel deze bijeenkomst zouden willen bezoeken, kunnen zich daarvoor per e-mail aanmelden bij het secretariaat van de Vereniging Hof van Twente – Kiev-Pechersk: secretaris@hofvantwente-kiev.nl