Herstel fout nieuwe kruisingen Greekerinckskamp Delden in 2023

Op 1 juli 2022 is op twee kruisingen van Greekerinckskamp in Delden een nieuwe toplaag aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de toplaag op de kruising van Greekerinckskamp met de Van Wassenaerweg is een fout gemaakt. Dit bleek achteraf omdat de nieuwe toplaag er weer vanaf is gereden. In 2023 herstelt de gemeente de schade. 

Reparatie in 2023, geen gevaar voor verkeer

De gemeente kiest ervoor om te wachten met de reparatie omdat de schade zich nog steeds uitbreidt. Daardoor is niet zichtbaar tot waar de fout precies zit. De schade is niet zo groot dat de veiligheid van het verkeer in gevaar is. Daarom is wachten tot de schade zich niet meer uitbreidt verantwoord. Ook is wachten op betere weersomstandigheden belangrijk voor een goede kwaliteit van een nieuwe toplaag. 

Buurtbewoners worden geïnformeerd

Buurtbewoners krijgen bericht  wanneer de nieuwe toplaag wordt aangebracht.  

Meer informatie

Contactpersoon is de projectleider uitvoering, J. Stakenkamp, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op j.stakenkamp@hofvantwente.nl.