Waardevolle week van de vrijwilliger (3 tot en met 7 oktober)

Van 3 tot en met 7 oktober was het de week van de vrijwilliger. Welzijnsorganisatie Salut organiseerde een aantal mooie ontmoetingsmomenten voor de vrijwilligers uit Hof van Twente. Salut en de gemeente Hof van Twente kijken terug op een hele mooie en waardevolle week, waarin de vrijwilligers in de Hof centraal stonden.

Maandag 3 oktober

Op maandag afgetrapt met een ontbijt voor de afgevaardigden van de ouderenbonden en ouderenverenigingen in Hof van Twente bij het Beaufort in Markelo.
Burgemeester Ellen Nauta en wethouder Hannie Rohaan spraken hun waardering uit voor deze vrijwilligers die zich bekommeren om de senioren in onze Hof. Ook was er ruimte voor een gesprek over dat wat er speelt bij de senioren en de zaken die aandacht moeten krijgen. Een heerlijk en waardevol ontbijt!

Donderdag 6 oktober

Op donderdag, voor het eerst in jaren, een vrijwilligersmarkt gehouden bij ‘de Ster’ in Goor. Een mooie kans voor iedere inwoner van Hof van Twente die zich wilde oriënteren op de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Meer dan 20 organisaties waren aanwezig om kennis te maken en in gesprek te gaan over het vrijwilligerswerk dat zij bieden. Wethouder Hannie Rohaan en medewerkers van de afdeling sociaal domein van de gemeente brachten voor iedere aanwezige organisatie en de bijbehorende vrijwilligers een enorme krentenwegge, om hen te bedanken voor hun inzet. Het opschrift luidde: “Jij bent als de krent in de wegge”.

Vrijdagavond 7 oktober

Op vrijdag waren alle vrijwilligers, die érgens in de Hof vrijwilligerswerk doen, uitgenodigd om van een mooi stukje muziek te genieten onder het genot van een hapje en een drankje. Meezingkoor ‘Ditis Goorus’ betrad met ruim 40 koorleden het podium van Stadscentrum ‘Het Parochiehuis’ in Delden en nam de 80 aanwezigen mee in hun muzikale gang langs allerlei Nederlandstalige meezingers. Een succes! De avond eindigde in een polonaise.

Salut en de gemeente kijken terug op een geslaagde week die voor herhaling vatbaar is. Want alle vrijwilligers samen zorgen voor een Hof van Twente waarin we naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Vrijwilligerswerk. Heeft zin en geeft zin.