Carbidschieten mag ook dit jaar - Meld het op tijd!

Op de laatste dag van het jaar is het in Hof van Twente een traditie om carbid te schieten. Voor carbid schieten moet u melding doen via het formulier: Melding carbid schieten. Wanneer u Carbid gaat schieten op het terrein van iemand anders, vraag dan eerst de eigenaar van dit terrein om toestemming. Dat kan via het formulier 'Verklaring gebruik terrein'.

LET OP: De aanmeldtermijn is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een melding te doen. Aanmelden was mogelijk tot 16 december 2022.

Regels Carbidschieten

 • Carbidschieten mag alleen plaatsvinden op 31 december tussen 10:00 en 16:00 uur.
 • Carbidschieten mag alleen plaatsvinden buiten de bebouwde kom.
 • Er is schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waar wordt geschoten.
 • Uiterlijk op 16 december vóór 12.00 uur moet er melding zijn gedaan wie waar gaat carbidschieten. Maak hiervoor gebruik van het formulier.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een bus met een inhoud van maximaal 30 liter en er wordt niet geschoten met busdeksels of andere gevaarlijke voorwerpen. 
 • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken voor personen of voor de omgeving. 
 • Het carbidschieten gebeurt door een persoon van minimaal 16 jaar oud die niet onder invloed is van alcohol, drugs, e.d. 
 • Er wordt toezicht gehouden door ten minste één persoon van minimaal 18 jaar oud die niet onder invloed is van alcohol, drugs, e.d. 

Let op, carbidschieten binnen de bebouwde kom is en blijft verboden. Wilt u weten of uw locatie binnen of buiten de bebouwde kom valt, dan kunt u kijken op deze kaart met de bebouwde komgrenzen van Hof van Twente.

Voor wat betreft de schietplaats geldt:   

 • Een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing; 
 • Een afstand van ten minste 150 meter van inrichtingen voor de zorginstellingen; 
 • Een afstand van ten minste 150 meter van voorzieningen voor het houden van dieren; 
 • Een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied; 
 • Dat er niet geschoten wordt in een richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing; 
 • Dat het vrijeschootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen; 
 • Dat het schietterrein is afgezet met lint; 
 • Dat er binnen een straal van 100 meter in totaal niet meer dan zes bussen gebruiksklaar liggen; 
 • Dat de bussen stevig zijn verankerd (bijv. in de boden om een frame), dat terugslag wordt voorkomen; 
 • Dat het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goederen kan worden veroorzaakt. 

In de APV vanaf artikel 2:73 staan aanvullende voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Veilig schieten met de BOCK 

We moeten er met elkaar voor zorgen dat de druk op de zorg niet nog verder toeneemt. Ook carbidschieten is natuurlijk niet zonder risico. Let daarom goed op dat je veilig carbidschiet en zorg dat er altijd een BOCK aanwezig is: een Bewust Oplettende Carbid Knaller. Kijk voor tips voor veilig carbidschieten op www.wieisdebock.nl.