Militaire oefeningen in november 2022

In en rond de gemeente Hof van Twente zal er tussen 14 en 18 november worden geoefend door een Genie compagnie van de Koninklijke Landmacht.

Wat houdt de oefening in?

Deze oefening telt ± 25 bewapende deelnemende militairen die zich beoefenen in het verplaatsen te voet en het maken van verkenningen in het duister. Er zal gebruik worden gemaakt van de volgende voertuigen: ‘de VW Amarok en een aantal vrachtauto’s. Bij de oefening zal over het algemeen geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie

Wat is de Genie companie van de Koninklijke Landmacht?

De genie is de ‘aannemer’ van Defensie. De genie bouwt en onderhoudt  complete (militaire) infrastructuur, zoals aan wegen, gebouwen, bruggen, omheiningen, elektra, water en gas. Behalve het bouwen, dienen zij ook vernielingen aan te kunnen brengen. De genie voert haar taken uit voor de hele krijgsmacht, of dit nu in Nederland is of in een ver missiegebied. Daarnaast ondersteunt de eenheid op verzoek ook de Nederlandse civiele autoriteiten.

Schaderegeling 

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de gegevens van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: 

Sectie Claims Ministerie van Defensie

  • Postbus 90004
  • 3509 AA Utrecht
  • Tel: 030-2180420
Oefening voertuig