De hulp van de gemeente verandert: Wat kunt u zelf doen?

Misschien loopt u al een tijdje rond met de vraag: Hoe kan ik mijn eigen huishouden weer wat beter op orde krijgen? Die vraag hebben we natuurlijk allemaal wel eens. Soms lukt dit al langere tijd niet meer goed door bijvoorbeeld ziekte, verminderde conditie of het ouder worden. 

Eigen kracht

Als gemeente helpen wij u graag. We ondersteunen u allereerst om (zo mogelijk) zelf uw probleem op te lossen en u weer in uw eigen kracht te zetten. Voor het doen van het huishouden vragen we u bijvoorbeeld eerst zelf te kijken of u, met hulp van uw familie of naasten, het probleem kunt oplossen. Wanneer u zelf schoonmaakhulp kunt regelen, dan vragen wij u daarvoor te zorgen. Dat zorgt ervoor dat u snel uw dagelijks leven weer op kunt pakken en het zorgt ervoor dat u zelfstandig verder kunt.  

Oplossing in uw directe omgeving

Lukt het u niet om het zelf of samen met uw naasten uw huishouding te verzorgen? Dan kunt u contact opnemen met het team Wmo van de gemeente (telefoonnummer 0547-858585). Onze collega’s gaan dan met u in gesprek om te horen wat uw vraag aan ons is. Ze zullen daarbij ook vragen hoe het verder met u gaat in het dagelijks leven. In dit gesprek gaan ze samen met u nadenken hoe uw probleem, met bijvoorbeeld het doen van het huishouden, kan worden opgelost. Dingen als uw algemene gezondheid, uw woonsituatie, werk- en gezinssituatie zullen dan eveneens besproken worden. Samen met u wordt gekeken of er snelle oplossingen zijn te bedenken in en met uw naaste kring. Vaak zijn er ook oplossingen mogelijk door bijvoorbeeld mensen van de welzijnsorganisatie Salut of andere welzijnsorganisaties in te schakelen. Ook wordt gekeken naar dingen die u zelf al kunt doen, zoals een training volgen of het aanschaffen van hulpmiddelen. 

Maatwerkoplossing

Soms komt u er, samen met de medewerker van Team Wmo, achter dat u het niet op “eigen kracht” redt. Dan gaat de medewerker van Team Wmo een melding voor u inboeken. Dat betekent dat er na dit telefoongesprek een keukentafelgesprek met u zal worden ingepland met een consulent. Zo’n keukentafelgesprek vindt meestal plaats bij u thuis, zodat we samen kunnen kijken hoe een mogelijke oplossing past in uw woonsituatie. Ook hierbij kijken we naar alle mogelijke oplossingen en dus ook naar de oplossingen die u mogelijk zelf kunt regelen. Want naast maatwerkoplossingen weten wij als gemeente dat er veel meer mogelijk is. Daar helpen we u graag mee!

Kijk voor meer informatie op de webpagina van de WMO.