Toespraak uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heer J.G. ten Hove

Toespraak uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heer J.G. (Jan) ten Hove door burgemeester drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel op woensdag 11 januari 2023 (locatie Het Gebouwtje Stokkum)

Beste mensen, uiteraard namens het gemeentebestuur van Hof van Twente allemaal een heel goed en gezond 2023 gewenst en fijn dat u hier vanavond bijeen bent gekomen. Wat ogenschijnlijk een reguliere bestuursvergadering van Stichting Het Gebouwtje Stokkum zou zijn is toch een beetje uit de hand gelopen zo te zien. Jan, jij bent voorzitter en ik ben toch eigenlijk van jou gewend dat je de touwtjes strak in handen hebt.

Gekkigheid Jan want er is een klein complot om jou heen gebouwd. Een complot omdat jij eigenlijk al langere tijd geleden hebt aangegeven de voorzittershamer van de stichting over te willen dragen. Maar die overdracht is een paar keer vooruit geschoven. Niet door jou maar door je collega-bestuursleden en je beoogd opvolger. En aan een dergelijk complot werken mijn mensen en ik natuurlijk graag mee.

Beste Jan, jouw betrokkenheid bij de relatief kleine buurtschap Stokkum gaat al ver terug. Al op jonge leeftijd was jij betrokken bij verschillende activiteiten die werden georganiseerd. En in de tijd dat jouw kinderen onderwijs volgden aan OBS Stokkum werd jij actief in de ouderraad en verrichtte jij hand- en spandiensten bij de schoolreisjes en de jaarlijkse musical. 

In 1978 trad jij ook toe tot de Jeugddienstcommissie van de Protestantse gemeente in Markelo. Een commissie die erediensten en jeugdbijeenkomsten binnen de geloofsgemeenschap organiseerde. Na 2,5 jaar nam je het penningmeesterschap voor je rekening en dit heb je zo’n 5,5 jaar gedaan. Net als bij school kwam jouw technische kennis ook in en om de kerk goed van pas en verzorgde jij het licht en geluid bij speciale uitvoeringen en musicals. Al in die periode wordt je gezien als een enthousiaste en vriendelijke persoon. Ik kan me er alles bij voorstellen. 

In 1978 trad jij ook toe tot de Jeugddienstcommissie van de Protestantse gemeente in Markelo. Een commissie die erediensten en jeugdbijeenkomsten binnen de geloofsgemeenschap organiseerde. Na 2,5 jaar nam je het penningmeesterschap voor je rekening en dit heb je zo’n 5,5 jaar gedaan. Net als bij school kwam jouw technische kennis ook in en om de kerk goed van pas en verzorgde jij het licht en geluid bij speciale uitvoeringen en musicals. Al in die periode wordt je gezien als een enthousiaste en vriendelijke persoon. Ik kan me er alles bij voorstellen. 

Hof van Twente is een prachtige gemeente en telt naast de zes kernen ook 13 unieke buurtschappen. In 2002 hebben die buurtschappen zich verenigd in het Platform Buurtschappen Hof van Twente. In oktober 2005 trad jij namens de buurtschap Stokkum toe tot het platform. Slechts een jaar later nam je ook het voorzitterschap van je eigen buurtschap-organisatie op je. Daar speelt ook een stukje familiehistorie. Want ik heb me laten vertellen dat mede door jouw vader, Jan ten Hove senior, het eerste buurthuis voor Stokkum naar hier is gehaald. We hebben het dan over 1973. Een knus houten gebouwtje dat al na enkele jaren te klein bleek voor de behoeften van de buurtschap en plaats heeft gemaakt voor een stenen gebouw. 

Jan, onder jouw leiding zien we telkens nieuwe initiatieven ontstaan om de leefbaarheid en saamhorigheid in het buitengebied van Hof van Twente en Stokkum in het bijzonder te versterken. Toen in 2009 besloten werd voor het Platform Buurtschappen Hof van Twente een officiële stichting op te richten, wierp jij je op als penningmeester en in 2017, als gevolg van het vertrek van Wim Jansen, voorzitter. Ik kan me die avond, eveneens hier in Stokkum, nog goed herinneren. Jij ongetwijfeld ook Jan. Heb jij ook zo’n deja vu? 

Belangrijke inbreng heb jij geleverd bij een meer evenredige toekenning van gemeentelijke subsidies aan de buurtschappen met een eigen accommodatie en in het traject naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Voor Hof van Twente ben je al die jaren al een uiterst prettig gesprekspartner. Als gemeente streven we een goede leefbaarheid in de gehele gemeente na, zowel in de kernen als in het buitengebied. Voor dat laatste is het platform al jaren een goede partner. 

En ook hier in Stokkum kwamen nieuwe initiatieven tot stand. Zo ontstond de Stichting Komiok en de Stichting Dynamiek Stokkum, de laatste ter bevordering van duurzaamheid en woningbouwontwikkelingen. 

Naast jouw bestuurlijke activiteiten steek jij voor allerhande regelzaken je handen uit de mouwen. Je bent een grote inspirator en een goede verbinder die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Diezelfde kenmerken zet je sinds 2008 ook in voor de Stichting Hessenheemfonds Markelo. Een fonds waar verenigingen en stichtingen uit Markelo, zowel uit de kern als uit de buurtschappen, een beroep op kunnen doen. 

Beste Jan, na een aantal keren van uitstel wordt vanavond echt afscheid van jou genomen als voorzitter van Stichting Het Gebouwtje Stokkum. De waardering van jouw collega-bestuursleden en van al die andere organisaties waar jij bij betrokken bent is zo groot dat men in de pen is geklommen. En dat heeft er toe geleid dat ik hier vanavond mag staan om jou te eren. Want jouw staat van dienst heeft indruk gemaakt. En terecht. 

Jan, Zijne Majesteit de Koning heeft jou benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Welverdiend en van harte gefeliciteerd met deze bijzondere benoeming Jan.