Besluit over eerste 110 woningen Op Stoom en locatie voor woonwagenstandplaatsen

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om het bestemmingsplan voor de eerste woningbouwplannen van project Op Stoom ter inzage te leggen. Het gaat om de bouw van circa 30 grondgebonden woningen in het deelgebied ‘Stoombad’, vernoemd naar het voormalige zwembad. Daarnaast biedt het plan plek voor circa 80 grondgebonden woningen en appartementen in deelgebied ‘Parkrand Zuid’, naast de wijk Hogenkamp. Op 18 april is er een inloopbijeenkomst voor de omwonenden van deze twee deelgebieden. Daarnaast heeft het college het deelgebied ‘Sportrand’ aangewezen als locatie voor woonwagenstandplaatsen. Hiervoor is een inloopbijeenkomst gepland op 11 april.

“Dit bestemmingsplan is een fantastische eerste concrete uitwerking van het Masterplan Op Stoom in deze eerste deelgebieden direct aan de Regge en het stadspark. Hiermee kunnen we al 110 woningen bouwen en ook nog eens op en hele bijzondere locatie.’, aldus wethouder Wim Meulenkamp. ‘Daarnaast denken we dat we ook geslaagd zijn in de zoektocht naar een passende plek voor onze woonwagenbewoners,”, vult wethouder Hannie Rohaan aan. ‘In dit deelplan komen niet alleen duurdere woningen, maar ook flink wat sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Met die variatie zijn we mooi Op Stoom om een gevarieerde wijk te realiseren.’ 

Stoombad en Parkrand Zuid

Van de 110 woningen zal woningcorporatie Viverion circa 30 sociale huurwoningen realiseren in het deelgebied Parkrand Zuid. Daarnaast is er in beide gebieden ruimte voor ongeveer 55 projectmatige woningen en zal de gemeente zelf de overige bouwkavels uitgeven via de kavelwachtlijst. De bestemmingsplannen voor deze gebieden worden vanaf begin april 6 weken ter inzage gelegd. Als na de inzageperiode het bestemmingsplan definitief kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, wordt volgens de huidige planning begin 2024 de grond bouwrijp gemaakt. Naar verwachting start de werkelijke woningbouw vanaf eind 2024.

Inloopbijeenkomst buurtbewoners: dinsdag 18 april 2023

Voor de buurtbewoners van de deelgebieden organiseert de gemeente op dinsdagavond 18 april van 17.30 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het Projectbureau Op Stoom op het TSB-terrein om de nieuwe plannen toe te lichten. De plannen zijn in te zien op de projectwebsite: www.gooropstoom.nl en via de officiële publicaties van de gemeente.

Woonwagenstandplaatsen in de Sportrand

Het college heeft het derde deelgebied ‘Sportrand’ aangewezen als locatie waar de woonwagenstandplaatsen gerealiseerd moeten worden. Dit bouwveld, ten zuiden van voetbalvereniging Twenthe, loopt van de Gruttostraat en tot aan de Regge. De definitieve plannen en inrichting van dit gebied volgen later dit jaar. Naast vijf woonwagenstandplaatsen die georiënteerd zijn op de Gruttostraat, zijn er in dit deelgebied straks ook reguliere woningen te vinden.

Inloopbijeenkomst buurtbewoners: dinsdag 11 april 2023

Voor de buurtbewoners van de Sportrand (Gruttostraat) organiseert de gemeente op dinsdagavond 11 april van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis om de nieuwe plannen toe te lichten.

Gebiedsontwikkeling Op Stoom

Sinds de aankoop van het 18 hectare grote complex van de voormalige Twentsche Stoomblekerij heeft de gemeente gewerkt aan de invulling hiervan. In februari 2022 is het Masterplan Op Stoom vastgesteld, waarin staat beschreven op welke manier het gebied de komende vijftien jaar ontwikkeld zal gaan worden. Het gaat om een herontwikkeling van de industriële kern met middenin een groen stadspark. Het park wordt straks omringd met nieuwe woningbouw en de herontwikkelde ‘Fabriek’. 

De eerste bestemmingsplannen liggen van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 voor een ieder ter inzage via de gebruikelijke kanalen. Deze gaan over de deelgebieden direct aan het park: ‘Stoombad’ en ‘Parkrand Zuid’. In de voorbereiding op dit bestemmingsplan zijn verschillende plannen in lijn met het Masterplan Op Stoom uitgewerkt en besproken met de omgeving en projectpartners. Later dit jaar volgt ook een eerste plan voor de ‘Fabriek’ en wordt een begin gemaakt met de invulling van het ‘Park’. 

Meer informatie

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met projectleider Bart Greven via 0547-85 85 85 of b.greven@hofvantwente.nl 

Plattegrond Op Stoom