Ter inzage: Voorlopig ontwerp Stokkumerweg te Markelo

Vanaf eind 2018 is de gemeente Hof van Twente in gesprek met de werkgroep ’Stokkumerweg’ over het onderhoud en inrichting van de Stokkumerweg. Het initiatief was afkomstig van de werkgroep. Deze overleggen zijn afgerond en op tekening gezet.

Voorlopig Ontwerp

Op de inloopavond van woensdag 8 maart 2023 in ’Het Gebouwtje Stokkum’ aan de Stokkumerweg 40a te Markelo, hebben bewoners en belanghebbenden de tekeningen kunnen inzien van het Voorlopig Ontwerp van de Stokkumerweg. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig geweest om deze tekeningen toe te lichten en vragen te beantwoorden. De tekeningen die zijn gemaakt noemen wij het ’Voorlopig Ontwerp’. 

Reactie 

Mocht u niet aanwezig zijn geweest op de inloopavond dan kunt u uw reactie geven. 
Dit kunt u doen door: uiterlijk tot en met 26 maart een schriftelijke reactie te doen volgens: 

  • Het reactieformulier
  • Een schriftelijke reactie aan: Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor, t.a.v. dhr. A. Sandbrink.

U kunt ook per e-mail reageren naar: a.sandbrink@hofvantwente.nl onder vermelding van: ‘Reactie Voorlopig Ontwerp Stokkumerweg Markelo’.

Wij vragen u het onderwerp en de inhoud van uw reactie zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Dat maakt een juiste beoordeling beter mogelijk. 

Vervolgtraject en planning 

De reacties worden opgenomen in een reactienota. De reactienota wordt meegenomen in de besluitvorming van de tekening met het Definitief Ontwerp. Per reactie zal een antwoord worden gegeven door de gemeente. De definitieve tekening wordt samen met de reactienota door het college vastgesteld. De planning is om de werkzaamheden te starten in het derde kwartaal van 2023.