Aanslagen gemeentelijke belastingen 2023

Aan het einde van deze maand krijgt u de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen in de bus. We willen u graag informeren over de verschillende mogelijkheden om uw belastingzaken te regelen.

Berichtenbox van MijnOverheid

Als u zich heeft aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid, ontvangt u de aanslag digitaal. Controleer dus uw e-mail van MijnOverheid of uw Berichtenbox. 

Digitale belastingbalie 

Via de digitale belastingbalie kunt u veel zaken eenvoudig regelen op de gemeentelijke belastingpagina. Dit kan op elk gewenst moment van de dag en u heeft hiervoor alleen uw DigiD nodig. Bedrijven kunnen met eHerkenning inloggen. 

Op de digitale belastingbalie kunt u: 

  • uw aanslagen bekijken 
  • uw taxatieverslag bekijken 
  • bezwaar maken 
  • uw machtiging voor automatische incasso regelen 
  • uw financieel overzicht bekijken 
  • het aantal keren zien dat uw afvalcontainer is geleegd of gebruik is gemaakt van de ondergrondse afvalcontainer 

Vragen of informatie over aanslagbiljet 

Heeft u vragen over uw aanslag of wilt u meer informatie, kijk dan eerst op onze gemeentelijke belastingpagina. Komt u er niet uit, bel dan gerust naar de gemeente Hof van Twente op telefoonnummer 0547-858585 en vraag naar Belastingen. 

Kwijtschelding aanvragen 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van kwijtschelding op de pagina 'Kwijtschelding'.

Norm vermogen/spaartegoed verhoogd

Vanaf 2023 is de norm voor vermogen/spaartegoed verhoogd. Daardoor kan het zijn dat u recht hebt op kwijtschelding als u dat in vorige jaren niet had.  

De extra aftrek op uw vermogen/spaartegoed vanaf 2023 is: 

  • Voor gehuwden/samenwonenden € 2.000,-
  • Alleenstaande ouders € 1.800,-
  • Alleenstaanden € 1.500,-

We raden u dan ook aan om kwijtschelding aan te vragen als u eerder een afwijzing heeft gehad omdat uw vermogen/spaartegoed te hoog was. 

WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke belastingen 2023

De WOZ-waarde is gebaseerd op de vrije verkoopwaarde van uw huis. Wij vergelijken uw woning met woningen die verkocht zijn rond 1 januari 2022. Daarbij houden wij rekening met verschillen tussen de woningen in bijvoorbeeld de grootte van woning of kavel, bijgebouwen en de staat van de woning.  

De huizenprijzen zijn de afgelopen twee jaren flink gestegen. Door de stijging van de huizenprijzen stijgt de WOZ-waarde van de woningen ook. De gemeente heeft daarom ervoor gekozen om de belastingtarieven dit jaar niet te verhogen maar juist te verlagen. Dit doen we om de kosten voor inwoners niet extra te laten stijgen.  

Van sommige woningen is de WOZ-waarde nog niet bekend 

Vanwege de nasleep van de cyberaanval waarmee de gemeente te maken heeft gehad, is van een aantal woningen de WOZ-taxatie nog niet afgerond. In dat geval staan de WOZ-waarde en de OZB niet op de belastingaanslag. Wij werken er hard aan om ook deze WOZ-taxaties zo snel mogelijk af te ronden. Als de WOZ-waarde en OZB niet op uw aanslag staan, krijgt u een aparte belastingaanslag zodra de WOZ-waarde bekend is.

Vragen over de WOZ-waarde

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of wilt u weten op basis van welke gegevens wij uw woning hebben getaxeerd? Raadpleeg dan het taxatieverslag van uw woning op de digitale belastingbalie op de website van de gemeente. U kunt ons ook altijd bellen voor uitleg op telefoonnummer 0547-858585. 

Gratis WOZ-bezwaar laten maken door een bureau? Klinkt mooi, maar kost toch geld!

Er zijn bedrijven die aanbieden om gratis namens u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Toch werkt zo'n bureau niet voor niets, want als zo'n bezwaar succesvol is, betaalt de gemeente een onkostenvergoeding aan het bureau. Die kan al gauw oplopen tot zo’n € 800,-. Uiteindelijk betalen alle inwoners van de gemeente hieraan mee. Bovendien levert de verlaging van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000 maar een vermindering van € 11,09 aan OZB op. 

Let op: deze video opent in een nieuw tabblad.

Niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons eerst en maak eventueel zelf bezwaar 

Twijfelt u aan de WOZ-waarde of bent u het er niet mee eens, bel ons dan eerst. Een telefoontje naar cluster Belastingen kan vaak al veel oplossen of duidelijk maken. Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat wij van bezwaren die rechtstreeks bij ons binnenkwamen de WOZ-waarde twee tot drie keer vaker aanpasten dan van bezwaren die via een bureau binnenkwamen. 

Bezwaar maken binnen 6 weken

Als u denkt dat het aanslagbiljet niet klopt dan kunt u binnen zes weken na de datum waarop het aanslagbiljet is verzonden bezwaar maken. Dit kunt u per post doen of via de digitale belastingbalie op de website van de gemeente. Als u twijfelt of het aanslagbiljet correct is, kunt u gerust contact opnemen met de gemeente Hof van Twente via telefoonnummer 0547 – 85 85 85 en vragen naar Belastingen.