Vragenlijst Landelijk Gebied in beweging

Alle informatie die de gemeente heeft opgehaald tijdens de bijeenkomsten Landelijk Gebied in Beweging wordt meegenomen in de eigen gemeentelijke Agenda Agrarische Sector. Om mensen die niet bij één van de bijeenkomsten aanwezig konden zijn een kans te geven om ook hun visie en ideeën te delen, heeft de gemeente een korte vragenlijst opgesteld. 

De afgelopen twee maanden is in zeven bijeenkomsten in de verschillende buurtschappen besproken wat het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (hierna: PPLG) inhoudt en wat dat betekent voor de opgaven in Hof van Twente. 

Maarten Nieboer, medewerker Plattelandsontwikkeling bij Gemeente Hof van Twente vertelt:  “Als gemeente schrijven we mee aan de PPLG voor Overijssel. We werken met elkaar aan toekomstbestendige bedrijven, een gezonde bodem en een levendig en sterk platteland waar een balans is tussen wonen, werken en recreëren. We hebben al heel veel opgehaald, maar omdat niet iedereen aanwezig kon zijn bij de bijeenkomsten, gebruiken we ook deze online enquête. Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die in de buurtschappen wonen en werken.” 

Voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen is meer informatie beschikbaar over de opgaven van Hof van Twente als het gaat om PPLG. Het invullen van de korte vragenlijst kan anoniem en in een paar minuten.

Ga naar de vragenlijst

De vragenlijst is te vinden op de pagina vragenlijst Landelijk Gebied in Beweging.  

 

Overleg met inwoners