Tijdelijke opvang Oekraïners op Finspark Herikerberg in Markelo

Vanaf 1 januari 2024 worden tijdelijk Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de accommodaties op vakantiepark Finspark Herikerberg aan de Driebelterweg 2 in Markelo. De gemeente is van plan om hiervoor 40 huisjes en chalets te huren die elk geschikt zijn voor 4 tot 6 personen. De locatie zal worden ingezet voor opvang van 1 januari 2024 tot maart 2026 met mogelijke verlenging tot eind 2026. De directe omgeving en de dorpsraad Markelo en stadsraad Goor zijn inmiddels geïnformeerd over de komst van de Oekraïense vluchtelingen.

Finspark Herikerberg

Het vakantiepark, gelegen in het buitengebied tussen Markelo en Goor, heeft de afgelopen jaren een transformatie doorgemaakt. De eigenaren van het vakantiepark hebben, samen met de particuliere eigenaren van enkele huisjes, geïnvesteerd in het opwaarderen van de huisjes en de uitstraling op het park. Finspark Herikerberg heeft in het afgelopen jaar met gemeente Hof van Twente samengewerkt en in een aantal huisjes Oekraïners opgevangen. Dit was aanleiding om opnieuw met de gemeente het gesprek aan te gaan. Hans Oonk, één van de eigenaren, hierover: ‘Wij willen Finspark Herikerberg een nog grotere kwaliteitsimpuls meegeven in de komende jaren. Het verhuren van de huisjes biedt hiervoor een financiële basis en geeft ons tijd om dit uit te werken. De doelgroep is voor ons niet nieuw: wij hebben in de eerste helft van 2023 in 5 huisjes onderdak geboden aan Oekraïense gezinnen. Dit is naar volle tevredenheid verlopen, ook in de omgeving van ons park. Een prettige woonplek is enorm belangrijk en wij vinden het mooi dat wij opnieuw plek kunnen bieden op ons park.’

Opvang Oekraïners in Hof van Twente

Sinds maart 2022 worden in Hof van Twente Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Op dit moment zijn er 203 opvangplekken verdeeld over 13 gemeentelijke opvanglocaties en daarnaast vinden nog tientallen Oekraïners in particuliere opvang onderdak. De Oekraïners vinden goed hun weg in onze gemeente. De kinderen gaan naar school, sporten bij lokale verenigingen en veel Oekraïners zijn aan het werk. Er zijn vrijwilligers en buddy’s die de Oekraïense vluchtelingen bij dagelijkse vraagstukken ondersteunen.

Er is momenteel veel behoefte aan nieuwe opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, dit blijkt ook uit de oproep van demissionair staatssecretaris Van der Burg aan gemeenten afgelopen week. In deze oproep zijn gemeenten opnieuw gevraagd om nieuwe opvangplekken te realiseren. De tijdelijke opvang van Oekraïners op Finspark Herikerberg sluit hier op aan.

De Oekraïners op Finspark Herikerberg zullen zelfstandig wonen maar ook worden begeleid door woonbegeleiders, vrijwilligers en organisaties als VluchtelingenWerk en Salut. Daarmee zorgen we voor een prettige samenleving op het park. 

Het is niet duidelijk hoe lang de Oekraïense vluchtelingen nog in ons land zullen verblijven. Toch kiest gemeente Hof van Twente ervoor om op deze locatie in ieder geval tot maart 2026 opvang te bieden. Wethouder Hannie Rohaan: ‘Gemeente Hof van Twente is op zoek naar locaties waar de Oekraïense vluchtelingen langere tijd kunnen verblijven en waar zo zelfstandig mogelijk geleefd kan worden. Tussentijdse verhuizingen hebben veel impact op de Oekraïense vluchtelingen. Wij zijn als gemeente erg blij met dit aanbod. De huisjes hebben een eigen keuken en badkamer, er is voldoende buitenruimte en daarnaast kunnen we op de locatie spreekuren gaan organiseren maar bijvoorbeeld ook taalles geven.’

Statushouders

Op Finspark Herikerberg kunnen ook statushouders onderdak krijgen. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die in Nederland hun toekomst mogen opbouwen. De gemeente trekt samen met de woningcorporaties op om deze mensen in Hof van Twente een reguliere woning aan te bieden. Dit is erg moeilijk gezien de huidige situatie op de woningmarkt. Om die reden kunnen op het park, naast Oekraïense vluchtelingen, aanvullend ook statushouders tijdelijk onderdak vinden. Zij kunnen daardoor een AZC-locatie verlaten en starten met inburgering en met hun leven in onze gemeente.

Vragen of hulp bieden

Voorafgaand aan de opening wordt voor belanghebbenden en betrokkenen een ‘Open Huis’ georganiseerd waar meer informatie wordt gegeven over de wijze waarop de opvang plaats zal gaan vinden. De uitnodiging hiervoor volgt op een later moment. Nadat de Oekraïense vluchtelingen intrek hebben genomen zal hier ongetwijfeld een vervolg op worden gegeven, maar dan op het initiatief van de Oekraïense vluchtelingen.

Op www.hofvantwente.nl/vluchtelingen staat meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Hof van Twente en ook over de wijze waarop hulp geboden kan worden. De gemeentelijk projectleider Berryl Bouman is bereikbaar voor vragen over deze en andere opvanglocaties. Zij is bereikbaar via 06-19384489 of b.bouman@hofvantwente.nl.