Ondernemers en gemeente maken werk van centrum van Goor

Goorse ondernemers en gemeente Hof van Twente gaan samen aan de slag met het centrum van Goor. Op donderdag 23 mei hebben zij hun akkoord gegeven aan adviesbureau BRDG Advies om hiervoor een plan te schrijven. Dat moet na de zomer leiden tot verbeteringen aan het centrum. Daarvoor is wel de steun van de centrumondernemers zelf nodig.

Goede gesprekken

De afgelopen tijd heeft de gemeente verschillende gesprekken gevoerd met centrumondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners. Zij noemden daarin onder andere de leegstand op belangrijke plekken in het centrum, de verbinding tussen het Weversplein en de Grotestraat en de algemene uitstraling van het centrum als aandachtspunten. Deze zullen terugkomen in het plan van BRDG Advies.

2024 wordt belangrijk jaar

Wethouder Edwin Scheperman noemt 2024 een belangrijk jaar voor het centrum van Goor. “Er is de afgelopen jaren veel gebeurd, maar nu willen we verder. Er lag al een vijfjarenplan klaar voor het centrum van Goor. Dat hebben we nadat ik wethouder ben geworden gefinetuned. Nu gaan we er écht mee aan de slag. We werken daarbij samen met de ondernemers in het gebied, want zij zijn nodig om onze plannen te verwezenlijken.”

Veel vingers

Ook Paul Reef van de Stichting BIZ Centrum Goor is blij dat de handen uit de mouwen gaan. “Afgelopen november, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de BIZ, hebben we gezien dat de ondernemers en vastgoedeigenaren dit onderwerp belangrijk vinden. Van de 110 aanwezigen staken zeker 80 mensen de vinger op om aan te geven dat ze wilden meedenken en meewerken aan een centrum dat klaar is voor de toekomst. Na flinke vertraging door onvoorziene omstandigheden zijn we blij om nu te kunnen starten.”

BRDG Advies verwacht het plan in juni op te leveren. Na de zomer kunnen gemeente en ondernemers vervolgens starten met de uitvoering.

Steun van ondernemers

Na de zomer beslissen centrumondernemers ook of ze verder willen met de bedrijveninvesteringszone (BIZ), waarbinnen ondernemers zelf hun winkelgebied verbeteren. Paul Reef van de Stichting BIZ hoopt dat collega-ondernemers in november stemmen voor nog eens vijf jaar BIZ. “Ik wil me de komende vijf jaar blijven inzetten voor een mooier en leefbaarder Goors centrum. Mocht de BIZ in november niet herkozen worden, dan ben ik bang dat alle plannen en ideeën niet zullen doorgaan. Zonder de steun van de ondernemers en pandeigenaren gaat zelfs de kerstverlichting niet meer aan. Dan is het maar afwachten welke toekomst er dan nog is voor het Goorse centrum.”

Veel bereikt

De afgelopen vijf jaar is binnen de BIZ veel gedaan. Zo zijn verschillende evenementen georganiseerd, zoals de Kerstkoopzondag, Black Friday en markten in het voorjaar en de nazomer. Ook zijn bloembakken en verlichting aangeschaft en is het centrumgebied onkruidvrij gemaakt. Verder zijn de Moeder- en Vaderdagactie en de Wandel4daagse met geld van de BIZ gefinancierd.