Nieuwe nieuwsbrief “Ons buitengebied” verstuurd

Gemeente Hof van Twente heeft een nieuwe editie van ‘Ons Buitengebied’ verstuurd. Dit is de digitale nieuwsbrief voor het buitengebied van onze gemeente. In deze editie is er onder andere aandacht voor de inloopmiddagen, weidevogel beheer, veiligheid in het buitengebied en de plattelandsbijeenkomst ‘Toekomst voor Boeren’. Lees de nieuwsbrief via  hofvantwente.nl/buitengebied.

Elke vrijdag: inloopmiddag Bedrijfsontwikkeling, Opkoopregeling en Programma Landelijk Gebied

Elke vrijdag kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen met medewerker plattelandsontwikkeling Wilco Pasman. U kunt in gesprek gaan over bijvoorbeeld bedrijfsontwikkelingen, andere verdienmodellen, mestvergisting of recreatie binnen uw (agrarische) onderneming. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief “Ons Buitengebied” of meld u aan