Vogelrijk Hof van Twente: bescherm de gierzwaluw

Hof van Twente biedt een belangrijke leefomgeving voor vogels, dieren en planten. Om diverse diersoorten, zoals de gierzwaluw, aan te trekken, is het initiatief "Kleur Rijk Leven" opgericht. Deze dieren kiezen onze gemeente vanwege voldoende voedsel, nestgelegenheid en een gezonde leefomgeving. Van eind mei tot half juli brengen vrijwilligers van de werkgroep Gierzwaluw in kaart waar gierzwaluwen zich nestelen.

Vrijwilligers op zoek naar nestlocaties

De gierzwaluw is een belangrijke stadsvogel die veel muggen en vliegen vangt en vaak onder dakpannen van hoge gebouwen broedt. Door sloop en verbouwingen vinden ze alleen steeds moeilijker geschikte broedplaatsen. Daarom zijn er kunstnestkasten geplaatst aan gebouwen. Van eind mei tot half juli gaan een tiental vrijwilligers in Goor, Markelo, Delden en Diepenheim van de werkgroep Gierzwaluw deze nestkastjes in de avonduren onderzoeken. U herkent hen aan de groene hesjes van Vogelonderzoeksgroep Sovon.

Van Afrika tot Nederland... en terug

De gierzwaluw komt vanaf eind april vanuit Afrika naar Nederland om te broeden. Deze vogels blijven soms wel tien maanden in de lucht en voeden zich dagelijks met tienduizenden insecten. Ze leggen twee tot drie eieren, en na ongeveer zes weken vliegen de jongen uit. Begin augustus keren ze terug naar Afrika.

Kent u een broedlocatie? Geef deze door

Uw hulp is essentieel om de aanwezigheid en broedplaatsen van de gierzwaluw volledig in kaart te brengen. Geef uw waarneming door via secretariaat@hofvogels.nl, met het aantal broedende gierzwaluwen en op welke plek(ken). Een meegestuurde foto kan hierbij helpen. Samen zorgen we voor geschikte broedplaatsen en een vogelrijk Hof van Twente.