Gemeente en Kiekeboe akkoord na voortijdige sluiting kringloopwinkel

Na een constructief overleg zijn de gemeente en Stichting Kringloopwinkel Kiekeboe op 3 juli jl. tot een akkoord gekomen naar aanleiding van de voortijdige sluiting van de kringloopwinkel. Het pand waarin de winkel gevestigd is, heeft te kampen gehad met ernstige waterschade en is niet langer geschikt als winkelruimte. In eerste instantie was afgesproken dat de kringloop per oktober haar deuren zou sluiten, maar deze datum kan nu niet gehandhaafd worden vanwege de ongeschikte conditie van het pand.

Passende oplossing 

Naar aanleiding van deze situatie hebben er uitvoerige gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de Stichting Kringloopwinkel Kiekeboe, met als doel de verdere afhandeling en een passende oplossing te vinden voor zowel de stichting, de vrijwilligers als het pand zelf. Beide partijen hebben constructief samengewerkt om tot een overeenkomst te komen die recht doet aan alle betrokkenen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een akkoord, waarbij de sleutel van het pand weer in handen komt van de gemeente, die verantwoordelijk zal zijn voor het verdere afhandelingsproces.

Bouwkundig onderzoek

De gemeente heeft het pand bouwkundig laten onderzoeken. Daaruit bleek dat een gebruik als winkel niet langer mogelijk is. Wethouder Hannie Rohaan: "Het is uiteraard erg vervelend dat de kringloopwinkel eerder moet sluiten dan gepland. Zeker voor de medewerkers en vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de kringloopwinkel. Ik ben blij dat de gesprekken hebben geleid tot afspraken die voor iedereen de mogelijkheid biedt om dit op een goede manier af te sluiten."

Begeleiding vrijwilligers

De gemeente denkt samen met welzijnsorganisatie Salut mee over de begeleiding van de resterende vrijwilligers. Het doel is om deze vrijwilligers een nieuwe plek te bieden waar zij hun enthousiasme en vaardigheden kunnen blijven inzetten. De afgelopen tijd zijn daarvoor al de eerste bijeenkomsten geweest. Een aantal vrijwilligers heeft gelukkig al een andere plek gevonden. 

Kiekeboe stond bekend om de originele en leuke inrichting van de winkel.