Ondertekening overeenkomsten bouw kindcentra Markelo en Delden

14 maart 2018 14:34

Dinsdagmiddag 13 maart hebben wethouder Pieter van Zwanenburg en directeur Dirk-Jan Klaassen van Klaassen Groep uit Dinxperlo de overeenkomst getekend voor de bouw van twee nieuwe kindcentra in Delden en Markelo.

De besturen van de betrokken scholen en Kinderopvang Hof van Twente hebben bovendien de afspraak vastgelegd dat zij tijdens de voorbereiding, uitvoering en na de ingebruikname van de nieuwe kindcentra constructief willen samenwerken aan de realisatie van hun ‘Groene Droom’.

Op de huidige locaties van OBS ‘de Zwaluw’ in Markelo en de R.K. Basisschool ‘Twickelo’ in Delden worden twee nieuwe klimaatneutrale kindcentra gerealiseerd. In beide kindcentra zal ook Kinderopvang Hof van Twente worden gehuisvest.

Het consortium KlaassenGroep uit Dinxperlo heeft inmiddels – na aanbesteding – de opdracht van de gemeente Hof van Twente gekregen om deze beide kindcentra te ontwerpen. Klaassen Groep werkt daarvoor samen met Roos Ros Architecten en Rouweler Installatietechniek. Klaassen Groep heeft de opdracht zoveel mogelijk regionale bedrijven in te schakelen bij de voorbereiding en uitvoering van dit project. Alle inspanningen zijn er op gericht om beide Kindcentra in 2019 te realiseren.

De beide scholen werken de komende maanden nauw samen met het consortium om hun ‘Groene Droom’ verder uit te werken.

Binnen de ‘Groene Droom’ hebben de beide scholen en Kinderopvang Hof van Twente de ambitie voor het realiseren van het meest duurzame project binnen Europa: de bouw, onderhoud en exploitatie van twee klimaatneutrale kindcentra in Hof van Twente.

De voorwaarden voor de bouw van de beide kindcentra zijn: slim, simpel en science.

  • Slim als het gaat om ontwerpen, data toepassingen, realisatie, onderhoud en exploitatie.
  • Simpel van opzet en functioneel in gebruik.
  • Science: innovatief en met educatieve waarde voor de kinderen op een aantrekkelijke manier.

De wijze waarop de beide projecten zijn aanbesteed was eveneens uniek. Dit heeft plaatsgevonden op basis van de Innovatie Partnerschap procedure. Een nieuwe manier van aanbesteden die het beter mogelijk maakt om extra aandacht te geven aan duurzame en gezonde onderwijsgebouwen.

ondertekening overeenkomst

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/artikel/ondertekening-overeenkomsten-bouw-kindcentra-markelo-en-delden-3237.html?L=0&cHash=4af941082dd9593fc31bfb44f5beffc1