Positieve uitkomst onderzoeken locatie bouw Kindcentrum Markelo

22 februari 2018 09:31

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2017 ingestemd met het voorstel voor realisatie van Kindcentrum Markelo op de locatie van openbare basisschool de Zwaluw. Zoals vooraf aan Markelose inwoners (tijdens een algemene informatieavond) en de MR-en van beide basisscholen is toegezegd, zijn er aanvullend milieu- en geluidsonderzoeken uitgevoerd of nieuwbouw op deze locatie binnen de wettelijke kaders valt. De locatie voldoet op alle onderzochte punten (geur, gevaar, stof, geluid en luchtkwaliteit) aan de eisen en normen, die wettelijk gelden voor een Kindcentrum op deze locatie.

De onderzoeksresultaten (een milieuhinder onderzoek voor geur, gevaar, stof en geluid, een luchtkwaliteitsonderzoek naar stikstofdioxide en fijnstof en een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting) zijn te vinden op www.hofvantwente.nl/kindcentra.

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar verkeerstechnische oplossingen in verband met de komst van het nieuwe Kindcentrum. Dit wordt voor een deel gelijktijdig met de verdere planontwikkeling voor de bouw van het Kindcentrum op deze locatie uitgevoerd. Voor een goede en veilige bereikbaarheid van het Kindcentrum is het van belang dat de maatregelen integraal worden afgestemd op de positionering en ontwerp van het Kindcentrum. Bij de ontwikkeling van het nieuwe gebouw en de inrichting van het buitenterrein worden omwonenden en andere belanghebbenden nader betrokken.

De projectplanning voorziet erin dat de ontwerpfase medio dit jaar wordt afgerond. Indien de overall planning wordt gehaald vindt de start van de bouwwerkzaamheden plaats in het eerste kwartaal 2019.

Meer informatie?

De onderzoeksrapporten die hiervoor zijn beschreven zijn te vinden op: www.hofvantwente.nl/kindcentra. Voor meer informatie over de genoemde onderzoeken of over de bouw van Kindcentrum Markelo kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer C. Volker. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0547-857320. Of per email: c.volker@hofvantwente.nl.

Planlocatie Kindcentrum

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/artikel/positieve-uitkomst-onderzoeken-locatie-bouw-kindcentrum-markelo-3214.html?L=0&cHash=89c27ced4213c1e195a0bff55753f180