Vaststellingsovereenkomst Integraal Kindcentrum ‘Bentelwijz’ getekend.

07 november 2018 17:00

Op woensdagmiddag 7 november werd de vaststellingsovereenkomst Integraal Kindcentrum Bentelo ondertekend tussen de gemeente Hof van Twente en vertegenwoordigers van het Integraal Kindcentrum Bentelo.

De vorming van het Integraal Kindcentrum in Bentelo is voorgefinancierd door de gemeente Hof van Twente. De vaststellingsovereenkomst regelt deze voorfinanciering en is een middel om te komen tot een betere onderlinge samenwerking tussen de Kinderopvang en de basisschool. De vorming van het Integraal Kindcentrum bood de kans om school en kinderopvang te huisvesten in één gebouw, waardoor lijntjes heel kort zijn en over en weer in elkaars groepen gekeken kan worden.  De jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en de logopediste vallen ook onder de samenwerking. Kortom: Er zijn diverse instanties vertegenwoordigd in IKC Bentelwijz. De ervaringen van alle partijen zijn zeer positief. 

De overeenkomst werd ondertekend door:

  • Mevrouw Linda Leus namens de  Kinderopvang
  • De heer Fred Lindeman, namens het basisonderwijs
  • De heer Frank Konings, directeur bestuurder van Schoolbestuur Stichting Komt 
  • De heer Pieter van Zwanenburg, wethouder onderwijs gemeente Hof van Twente
Ondertekenen vaststellingsovereenkomst

De ondertekenaars van de overeenkomst: Mevrouw Linda Leus, De heer Frank Konings, de heer Fred Lindeman en wethouder Pieter van Zwanenburg.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/artikel/vaststellingsovereenkomst-integraal-kindcentrum-bentelwijz-getekend-3429.html?L=0&cHash=6bab3a4e4f9b7030be4e4e607e525883