Noodopvang asielzoekers in Hof van Twente

Asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten overvol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom gevraagd om extra opvang in te richten voor asielzoekers. Ook Hof van Twente heeft zo’n noodopvanglocatie: in Markelo worden 75 asielzoekers opgevangen in een voormalig basisschoolgebouw. Dit zijn voornamelijk gezinnen. Zij hebben heel diverse nationaliteiten. Deze opvang duurt in ieder geval tot april 2025.

Op deze pagina vindt u meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.

Waarom is er crisisnoodopvang in Hof van Twente?

Op dit moment zijn de asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom gevraagd om te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen.

Wat houdt crisisnoodopvang in Twente in?

Crisisnoodopvang is tijdelijke opvang om de problemen in Ter Apel op te lossen. Bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel moesten vluchtelingen meerdere keren noodgedwongen buiten slapen, omdat er in het aanmeldcentrum en in de reguliere asielzoekerscentra niet genoeg plek was/is. Dat heeft meerdere oorzaken, bijvoorbeeld capaciteitsproblemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een hogere instroom van vluchtelingen dan verwacht en minder statushouders die doorstromen naar een woning door een tekort aan woningen. Met crisisnoodopvang verzorgen gemeenten tijdelijk extra plekken, totdat de problemen in de asielketen opgelost zijn.

Hoeveel plekken voor crisisnoodopvang in Twente zijn er?

De crisisnoodopvang in Twente is verdeeld over de Twentse gemeenten. De gemeenten organiseren de opvang en de Veiligheidsregio coördineert de opvang en plaatsing. Het gaat hierbij om sobere en tijdelijke opvanglocaties in hotels, chalets en leegstaande panden. De opdracht vanuit het Rijk was om in eerste instantie in Twente 225 plekken voor drie maanden te realiseren; later kwam daar een inspanningsverzoek bij van het verdubbelen van die 225 en verlenging tot eind van 2022. Inmiddels zijn de cijfers weer achterhaald en is er een andere verdeling gemaakt. Hof van Twente moet in 2023, voor zover nu bekend 130 asielzoekers opvangen. We kijken ook  naar mogelijkheden om het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers te vergroten, zoals de staatssecretaris en COA hebben verzocht via de provincies.
Het is de bedoeling dat in 2023 alle crisisnoodopvanglocaties worden gesloten en er alleen nog noodopvanglocaties zijn en reguliere azc’s.

Er is een wet in voorbereiding die gemeenten kan verplichten om asielzoekers op te vangen. Deze wet ligt nu voor in de Eerste en Tweede Kamer.  

Tot wanneer blijven de vluchtelingen?

  • De opvang in de Reiger is tot 1 maart 2023. 
  • De opvang in het Aparthotel is tot 1 april 2023.
  • De opvang in het voormalige pand van Basisschool de Welp is vanaf 1 maart 2023, voor de duur van 2 jaar. 

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Hof van Twente?

Het aantal asielzoekers neemt toe. Op dit moment is er landelijk behoefte aan 75.500 opvangplekken per 1 januari 2024. Het Rijk verdeelt de aantallen over Nederland. In onze gemeente moeten er 120 mensen worden opgevangen voor 1 januari 2024. In Hof van Twente gebeurt dat in Markelo. In een voormalig basisschoolgebouw worden 75 asielzoekers opgevangen. Die locatie blijft in elk geval open tot april 2025. Daarmee komen we nog 45 plekken tekort voor de taakstelling van het Rijk. Bovendien is in afgelopen jaren gebleken dat de taakstelling regelmatig wordt verhoogd. We willen niet bij elke verhoging opnieuw op zoek naar geschikte locaties. Om die situatie te voorkomen, hebben we besloten om meer plekken te zoeken dan het Rijk ons oplegt. Er komen dus dit jaar of volgend jaar nog nieuwe noodopvangplekken bij in onze gemeente. Waar, dat is nu nog niet bekend.
We kijken ook naar mogelijkheden om het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers te vergroten, zoals de staatssecretaris en het COA hebben verzocht via de provincies.

Tot wanneer blijven de vluchtelingen?

De noodopvang in Markelo blijft in elk geval open tot april 2025. Over het algemeen kun je zeggen dat noodopvanglocaties voor ongeveer 2-3 jaar worden ingericht. Het Rijk heeft ook aan gemeentes gevraagd om nieuwe asielzoekerscentra te openen, zodat de noodopvang niet meer nodig is. Asielzoekerscentra zijn meestal voor langere tijd, bijvoorbeeld 5-10 jaar. Dat hangt ook af van de mogelijkheden die er per locatie zijn.

Komen er in de toekomst meer vluchtelingen in de gemeente Hof van Twente?

Dat kunnen we op dit moment niet met zekerheid zeggen. De situatie is iedere dag anders. Het kabinet is bezig met een plan voor de langere termijn. We informeren u zo goed en tijdig mogelijk.

Komen er ook Oekraïners op deze locaties?

Nee, er worden op deze locatie geen Oekraïners opgevangen.

Komen er ook statushouders op deze locaties?

Nee, er worden geen statushouders opgevangen op deze locaties. Zij hebben de procedure al doorlopen en hebben een verblijfsvergunning gekregen. Daarom komen ze in aanmerking voor reguliere huisvesting.

Wat doet de gemeente om deze mensen bezig te houden?

Bij Opvanglocatie Markelo zijn er dagelijks woonbegeleiders van het COA aanwezig. Die zien er op toe dat mensen goed de dag doorkomen. De bezigheden zijn o.a. het gezellig maken van de locatie, de eigen kamer schoonhouden en samen koken - met groenten uit de moestuin die ze zelf bijhouden. Daarnaast hebben we contact met verschillende organisaties die ons hierbij ondersteunen zoals Vluchtelingenwerk en Humanitas. Kinderen onder de 18 jaar gaan dagelijks naar school.

Wat is een crisisnoodopvang?

Een crisisnoodopvang (CNO) is opvang voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn overvol. Wij vangen de vluchtelingen die hier niet meer terecht kunnen tijdelijk op. Daarna kunnen ze doorstromen naar een ander opvangcentrum.

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Veiligheid is een prioriteit. Bij Opvanglocatie Markelo is een locatiemanager en er zijn woonbegeleiders. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig.

Waar kan ik terecht als er overlast is?

We doen er alles aan om overlast te voorkomen. Ervaart u toch overlast? Neem dan contact op met locatiemanager Anja Ran via fmmnmarkelono@coa.nl of loop gewoon even binnen bij de locatie.

Kan ik hulp aanbieden?

We kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u iets doen? Laat het dan weten door een mail te sturen naar fmmnmarkelono@coa.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wat doet de Veiligheidsregio Twente op het gebied van statushouders? 

Antwoord: elke gemeente heeft zijn eigen toegewezen aantal statushouders. De Veiligheidsregio Twente inventariseert hoe het gaat met het huisvesten van statushouders en of er tussentijdse oplossingen nodig zijn om de aantallen die nodig zijn te behalen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u een andere vraag over de opvang bij de Reiger of het Aparthotel? Neem dan contact op met locatiemanager Orshina Haddad (mailadres: o.haddad@hofvantwente.nl). 

Betreft het een algemene vraag? Neem dan contact op met projectleider Gerda te Brinkhof (g.te.brinkhof@hofvantwente.nl, telefoonnummer: 06 40 53 74 85).

Heeft u speelgoed liggen waar uw kinderen niet meer mee spelen? Wilt u zich aanmelden als taalmaatje? Of wilt u als vrijwilliger helpen, bijvoorbeeld om een middag een activiteit te organiseren? Alle hulp is welkom.

Neem contact op met locatiemanager Anja Ran via fmmnmarkelono@coa.nl of loop gewoon even binnen bij de locatie. Bij vragen over het opvangbeleid van de gemeente kunt u contact opnemen met projectleider Berryl Bouman (b.michel@hofvantwente.nl, telefoonnummer: 06 19 38 44 89).