Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport Hof van Twente

Het college stelt een eenmalige subsidie beschikbaar voor initiatieven die op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt, de wijk of een of meerdere kernen van de gemeente.

Let op!

Vanaf 3 januari 2022 is het mogelijk een aanvraag te doen. Bij de aanvraag moet een begroting en een nadere beschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd overlegd worden. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

Klik hier voor het aanvraagformulier incidentele subsidie 2022. 

Binnen Hof van Twente is een eenmalige subsidie beschikbaar gemaakt voor activiteiten in de cultuur-, welzijn- of sportsector. Deze subsidie loopt tot het subsidieplafond is bereikt.

  • Activiteiten die bedoeld zijn om preventie en ondersteuning te bieden bij participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners. 
  • Activiteiten en evenementen die bijdragen aan de sociale cohesie, participatie en betrokkenheid van inwoners van Hof van Twente. 
  • Het betreft een lokaal initiatief uit de gemeente Hof van Twente.
  • De activiteiten moeten in het kalenderjaar 2022 plaatsvinden of opgestart worden.

De subsidieregeling is van toepassing op vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hof van Twente. Het betreft verenigingen en stichtingen met een rechtspersoonlijkheid die in hoofdzaak worden gerund door vrijwilligers.

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 3 januari 2022.

De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen. De subsidie wordt verstrekt tot het subsidieplafond bereikt is.