Eenmalige subsidie voor sportstimulering

De eenmalige subsidie voor sportverenigingen (10) wordt toegekend voor:

  • Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk,
  • Sportactiviteiten voor mensen met een beperking,
  • Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren bij activiteiten,
  • Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming kwetsbare ouderen,
  • Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd,
  • Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging,
  • Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen die georganiseerd worden in de gemeente Hof van Twente.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies/eenmalige-subsidie-voor-sportstimulering.html