Subsidie coronacompensatie cultuur en welzijn

De subsidie kan aangevraagd worden door:

​In de gemeente Hof van Twente gevestigde verenigingen en stichtingen met een rechtspersoonlijkheid die in hoofdzaak worden gerund door vrijwilligers. Hieronder vallen:

  • Lokale culturele organisaties: een organisatie die haar kernactiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdisciplines, zoals bijvoorbeeld zang-, toneel- en muziek;
  • Gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen met het doel het beheer en exploitatie, in stand houden en ruimte bieden aan voornamelijk maatschappelijke organisaties, verenigingen, gezelschappen en bewoners uit de gemeente die activiteiten organiseren;

Het is voor de aanvraag niet van belang of u al een subsidierelatie met de gemeente hebt. Dus ook als u nu nog geen subsidie van ons ontvangt kunt u een aanvraag indienen.

De aanvraag kan worden ingediend tussen 15 januari en 21 februari 2022.

Aanvragen die na 20 februari 2022 worden ingediend zullen niet behandeld worden.