Subsidies particuliere initiatieven vluchtelingenhulp

Het college van B&W heeft op 28 maart 2017 besloten een subsidie te verstrekken ter ondersteuning van particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp. 

Welke initiatieven worden gesubsidieerd?

Activiteiten en initiatieven van inwoners van de gemeente Hof van Twente die gericht zijn op het bieden van steun en hulp aan vluchtelingen, al dan niet in hun land van herkomst.

Het betreft bijvoorbeeld inzamelacties van goederen zoals kleding, speelgoed, voedsel en geld of enige andere vorm van hulp aan vluchtelingen. Alleen nieuwe initiatieven worden gesubsidieerd en het initiatief mag zowel ten goede komen aan vluchtelingenhulp binnen als buiten onze gemeente. Deze subsidieregel is niet voor initiatieven t.b.v. ontwikkelingshulp.

Voorwaarden

De initiatieven en activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een lokaal initiatief uit de gemeente Hof van Twente ten gunste van vluchtelingenhulp binnen en buiten onze gemeente;
  • Het betreft een initiatief dat nog plaats moet vinden. Het initiatief mag niet reeds gestart zijn of al hebben plaatsgevonden;
  • Het initiatief is afkomstig van non-profit instellingen (verenigingen, stichtingen), statutair gevestigd binnen de gemeente Hof van Twente.

Aanvragen

U kunt de subsidie voor particuliere initiatieven vluchtelingenhulp aanvragen door middel van het digitale aanvraagformulier.

De aanvraag moet voorzien zijn van een begroting. Deze kunt u als bijlage meesturen met het digitale aanvraagformulier.

Aanvraagperiode

De subsidieregel met een budget van €35.000,00 wordt van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2018 beschikbaar gesteld. 

Subsidiebedrag

Een éénmalige subsidie bedraagt maximaal 50% van de naar het oordeel van het college van B&W noodzakelijk te maken kosten ten behoeve van het initiatief of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd met een maximum van € 2.500,00.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies/subsidies-particuliere-initiatieven-vluchtelingenhulp.html