Subsidies voor investeringen - termijn vervallen

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen. 

In de periode tussen 1 juni en 15 september 2019 kan een eenmalige (incidentele) investeringssubsidie worden aangevraagd op grond van subsidieregel 5a voor het daaropvolgende subsidiejaar (2020). Het besluit over de aanvraag wordt vóór 31 december 2019 genomen.

Aanvragen

Subsidie vraagt u online aan via het digitale aanvraagformulier voorzien van de benodigde bijlagen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerkenning nodig. 

Aanvraagperiode

De aanvraag om subsidie voor subsidieregel 5a en 5b moet ingediend worden in de periode van
1 juni tot 15 september 2019.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies/subsidies-voor-investeringen-termijn-vervallen.html