Definitief Ontwerp Herikerweg Goor-Markelo

Op 19 januari heeft de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden om het Voorlopig Ontwerp van de Herikerweg van Goor naar Markelo ter inzage te leggen. Tijdens deze inloopavond konden bewoners en belanghebbenden een reactie geven. De gemeente heeft de reacties meegenomen in de overweging van het ontwerp van de Herikerweg. Daarmee zijn wij tot een definitief ontwerp gekomen. Dit definitieve ontwerp is hieronder in te zien. In een reactienota is de beantwoording van de gemeente toegevoegd. De reactienota en het definitieve ontwerp zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. 

Planning uitvoering

Naar verwachting begint de uitvoering van het wegonderhoud in 2e kwartaal van dit jaar. Voor de aanvang van werkzaamheden ontvangt u een bewonersbrief van de aannemer over de werkzaamheden en bereikbaarheid.