Groot Onderhoud provinciale weg N741

Maandag 13 maart 2023 start aannemer NTP uit Enschede, in opdracht van de Provincie Overijssel, met onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg tussen Delden en Bornerbroek. Door het intensieve gebruik is het wegdek in slechte conditie en is onderhoud noodzakelijk. In dit bericht leest u meer over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen? 

De onderhoudswerkzaamheden bestaan voor het grootste deel uit: 

  • Aanpassen infrastructuur rondom Deldeneresch met fietspad en oversteek N741
  • Het vervangen van het huidige wegdek van zowel de hoofdrijbaan als de fietspaden. 
  • Langs de hoofdrijbaan wordt aan beide zijden een bermverharding aangebracht. 

Fasering

De werkzaamheden aan de provinciale weg voeren we in verschillende fasen uit: buiten de bebouwde kom en binnen de bebouwde kom van Bornerbroek. 

Fase 1

Van 13 maart t/m 14 april 2023: buiten de bebouwde kom

Fase 2

Van 11 april t/m 5 mei 2023: buiten de bebouwde kom

Verkeersmaatregelen en omleiding

Tijdens de werkzaamheden sluiten we voor uw en onze veiligheid de weg af. De toegang is gegarandeerd voor de aanwonenden, het bestemmingsverkeer, de (agrarische) percelen en de nood- en hulpdiensten. De fietsers kunnen gebruik blijven maken van de fietspaden langs de provinciale weg.  De omleidingsroute is aangegeven met borden. Het landbouwverkeer wordt via een aparte route omgeleid.  

Parkeren Deldeneresch (Twickel)

Gelijktijdig met de werkzaamheden wordt ook de bestaande parkeerplaats op de Deldeneresch (blijvend) afgesloten voor het verkeer. Bezoekers worden verwezen naar de nieuwe parkeerplaats aan de Muldersweg voor bezoek aan de Deldeneresch en de toekomstige Eschmolen 

Fase 3

Van 1 mei t/m 5 mei 2023: binnen de bebouwde kom Bornerbroek (meivakantie) 

Fase 4

Van 1 mei t/m 5 mei 2023: binnen de bebouwde kom en een gedeelte buiten de bebouwde kom

Indien u vragen heeft kun u contact opnemen met de provincie Overijssel via het email-adres: gon741@overijssel.nl.